01/07/2022

Michelangelo เป็นประติมากร สถาปนิก และศิลปินที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง และมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือศิลปะตะวันตกมากกว่าศิลปินคนอื่นๆ เขายังถือเป็นบุคคลต้นแบบของยุคเรเนสซองส์อีกด้วยและแม้ว่าเขาจะมีความคิดเห็นน้อยเกี่ยวกับการวาดภาพ แต่ภาพเฟรสโกของเขาบนเพดานของโบสถ์น้อยซิสทีนและคำพิพากษาครั้งสุดท้ายบนกำแพงแท่นบูชารับประกันว่าเขาจะอยู่ในหมู่จิตรกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีเกลันเจโลเป็นหนึ่งในสถาปนิกที่เก่งที่สุดในยุคของเขา ซึงด้านล่างเป็น ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล 

ผลงานที่ดีที่สุด Michelangelo

  • DAVID ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของคือรูปปั้นของ David ประติมากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดทางทิศตะวันตกผลงานชิ้นเอกทำให้มีเกลันเจโลเป็นหนึ่งในประติมากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล เห็นได้ชัดว่าดาวิดเป็นวีรบุรุษในพระคัมภีร์ไบเบิลหลังจากที่เขาตัดสินใจต่อสู้กับโกลิอัท แต่ก่อนการต่อสู้จริง รูปปั้นขนาดมหึมาที่มีความสูงถึง 5.17 เมตร (17.0 ฟุต) แสดงให้เห็นถึงทักษะทางเทคนิคอันยอดเยี่ยมของมีเกลันเจโล ตลอดจนความแข็งแกร่งของจินตนาการเชิงสัญลักษณ์
  • THE CREATION OF ADAM งานที่ทำบนเพดาน Sistine Chapel เป็นรากฐานที่สำคัญของศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและ The Creation of Adam เป็นผลงานชิ้นเอกในปูนเปียกที่มีชื่อเสียงที่สุด ความนิยมของภาพวาดเป็นรองเพียง Mona Lisaเท่านั้น และร่วมกับพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของดาวินชี เป็นภาพวาดทางศาสนาที่มีการลอกเลียนแบบมากที่สุดตลอดกาล ภาพของพระหัตถ์ที่สัมผัสใกล้ชิดของพระเจ้าและอดัมได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมนุษยชาติและได้รับการเลียนแบบและล้อเลียนมานับครั้งไม่ถ้วน
  • ST. PETER’S BASILICA ตั้งอยู่ที่วาติกัน ซึ่งผลงานนี้เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะเป็นการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่สุดในยุคนั้นและในตอนนี้เป็ฯโบถหนึ่งในสองที่ใหญ่ที่สุดในโลกออีกด้วย ซึ่งการออกแบบที่ไม่เหมือนใครทำให้สถานที่นี้ปเ็นสถานที่ที่น่าสนใจ

ซึ่งทั้งสามสิ่งปเ็นสิ่งที่เขาได้ก่อสร้างหรืออกแบบด้วยตนเอง และผลงานส่วนใหญ่นั้นมีรายละเอียดที่น่าสนใจทำให้ปัจจุบันเป็นศิลปะกรรมที่มีความน่าสนใจอย่างมาก และเป็นสิ่งของที่ไม่สามารตีราคาไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งของที่มีมุลค่ามหาศาล

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

การละเล่นพื้นเมือง สนใจคลิก การละเล่นพื้นเมือง

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛