01/07/2022

คาราเต้ Karate หรือ คาราเต้โด นั้นเป็นศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดมาจาก เมืองโอกินาวะ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก็เป็นศาสตร์การต่อสู้แขนงหนึ่งของญี่ปุ่นที่มีการผสมผสานกันระหว่างการต่อสู้แบบชาวริวกิว (เมืองโอกินาวะในปัจจุบัน) และชาวจีน

คาราเต้ Karate หรือ คาราเต้โด

Karate
คาราเต้

เนื่องจากในสมัยก่อนเมืองจีนและเมืองโอกินาวะเป็นเมืองที่มีการติดต่อและค้าขายกันเป็นประจำ จึงทำให้เมืองโอกินาวะนั้นได้รับอิทธิพลในด้านต่าง ๆ มาจากเมืองจีนรวมถึงศิลปะการต่อสู้อีกด้วย โดยในปี 1921 คาราเต้นั้นได้เริ่มแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น จากการที่ชาวริวกิวได้เริ่มที่จะอพยพเข้ามาในญี่ปุ่น และคาราเต้ก็ได้เริ่มแพร่หลายและเป็นที่รู้จักในคนทั่วโลกมากขึ้น หลักสำคัญของคาราเต้ นั้นประกอบด้วย 3K คือ

Kihon (กิฮ้อง) คือเป็นท่าพื้นฐาน

Kumite (คุมิเต้) คือเป็นการต่อสู้

Kata (คาตะ) คือเป็นการใช้ท่าทางคล้ายเพลงมวย

ซึ่งเมื่อได้รวมกันแล้วจะได้เป็นKARATE (คาราเต้) โดยที่ทั้ง 3K นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีสุขภาพดี แข็งแรง และสามารถต่อสู้เพื่อป้องกันตัวและช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามคับขัน และอีกหลักที่สำคัญคือ DO (โด) นั้นเป็นหลักที่อ้างอิงมาจากปรัชญาในศาสนาพุทธนิกายเซน คือการฝึกตนให้มีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีมารยาท กาลเทศะ และความที่อ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อให้ควบคุมจิตใจและไม่ไปทำร้ายผู้อื่นเหมือนดาบที่อยู่ในฝักนั่นเอง

Karate
คาราเต้

ในขั้นตอนการฝึกฝนของคาราเต้โดนั้น ก็เริ่มต้นจะมีการสอนในเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติก่อน ได้แก่ ท่าที่ทำความเคารพต่าง ๆ อย่างการปฏิบัติตนต่อเซนเซ (อาจารย์) เซมไป (รุ่นพี่) หรือมารยาทในโดโจ (โรงฝึก) ในระเบียบในการฝึกต่าง ๆ แล้วจึงจะมาสอนที่เกี่ยวกับหลักในวิชาคาราเต้ โดยจะเริ่มต้นจากการยืนในท่าที่เรียกว่าชิเซนไต (ท่ายืนธรรมชาติ), ซึกิ (ท่าที่ชก), อุเกะ (ท่าปัดป้อง), เกริ (ท่าที่เตะ), ดาจิ (ท่ายืนและการย่างก้าว)  และนำท่าชกปัดหรือเตะมารวบรวมกับท่าย่างก้าว และจึงมาเป็นท่ากิฮ้อง (ท่าพื้นฐาน) ต่าง ๆ

เมื่อเรานำท่าพื้นฐานมาฝึกเข้าคู่กันได้แล้ว ก็จะเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มทักษะคูมิเต้ (คือการต่อสู้) และจึงมาเป็นการรวบรวมท่าพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการนำมาร้อยเรียงเป็นเพลงมวยไว้ร่ายรำ หรือที่เรียกว่ากาต้า เพื่อที่จะใช้ฝึกสมาธิ และเทคนิครูปแบบในการต่อสู้ต่าง ๆ ในตามลำดับ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ศิลปะการต่อสู้สมัยใหม่คลิก ไอคิโด

โดย lucabet เครดิตฟรี

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛