01/07/2022

ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ หรือเรียกว่า ลัทธิประทับใจ  Impressionism นั้นเป็นขบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ซึ่งจะเริ่มต้นจากการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ของจิตรกรทั้งหลายที่มีนิวาสถานอยู่ในกรุงปารีส พวกเขาได้เริ่มจัดแสดงงานศิลปะในช่วงทศวรรษที่ 1860 โดยชื่อของขบวนการนี้มีที่มาจากภาพวาดของโกลด มอแนที่มีชื่อว่า ImpressionSunrise

Impressionism ลัทธิประทับใจ

Impressionism
ภาพImpressionism

ในช่วงที่ได้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของฝรั่งเศสนั่นคือจักรพรรดินโปเลียนที่สามทรงบูรณะกรุงปารีสและทำสงครามนั้น สถาบันวิจิตรศิลป์ ก็มีอิทธิพลต่อศิลปะของฝรั่งเศสในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ศิลปะในช่วงนั้นถือได้ว่าเป็นออกไปทางอนุรักษ์นิยมซึ่งไม่ว่าจะคิดใหม่ทำใหม่อย่างไรก็ต้องตกอยู่ภายใต้การครอบงำของสถาบัน จึงกล่าวได้ว่า ในสถาบันได้วางมาตรฐานให้กับการวาดภาพของฝรั่งเศส

ลักษณะของภาพที่วาดแบบอิมเพรสชันนิสม์ คือ การใช้พู่กันตวัดสีอย่างเข้ม ๆ ใช้สีสว่าง ๆ มีเป็นส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบ และเน้นไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสงเนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดา ๆ และมีมุมมองที่พิเศษ

Impressionism
ภาพImpressionism

จิตรกรแนวอิมเพรสชันนิสม์นั้นได้ฉีกกรอบการวาดที่มาตั้งแต่อดีต พวกเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นพวกขบถ พวกเขาได้วาดภาพจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในตอนปัจจุบันให้ดูประหลาดและไม่สิ้นสุดสำหรับสาธารณชนที่มาดูงานของพวกเขานักวาดแนวนี้ปฏิเสธที่จะนำเสนอออกมาเป็นความงามในอุดมคติ และมองไปยังความงามที่เกิดจากสิ่งสามัญแทน แต่พวกเขามักจะวาดภาพกลางแจ้ง มากกว่าในห้องสตูดิโอ แบบอย่างที่ศิลปินทั่วไปนิยมกัน เพื่อที่จะลอกเลียนแสงที่ได้แปรเปลี่ยนอยู่เสมอในมุมมองต่าง ๆ

ภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิสม์ จะประกอบด้วยการตวัดพู่กันแบบเป็นเส้นสั้น ๆ ของสีซึ่งไม่ได้ผสมหรือแยกเป็นสีใดสีหนึ่ง ซึ่งจะได้ให้ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวา พื้นผิวของภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนา ๆ ซึ่งทำให้พวกเขาแตกต่างจากนักเขียนยุคเก่าที่จะเน้นการผสมผสานสีอย่างกลมกลืนที่สุดเพื่อให้ผู้อื่นคิดว่ากำลังมองภาพวาดบนแผ่นแฟรมให้น้อยที่สุด ในองค์ประกอบของอิมเพรสชันนิสม์ ยังถูกทำให้ง่ายและแปลกใหม่อีกด้วย และจะเน้นไปยังมุมมองแบบกว้าง ๆ มากกว่ารายละเอียด

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ศิลปะแบบเชิงนามธรรมคลิก AbstractArt

โดย ufa168bet

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛