01/07/2022

Baroque คือศิลปะตะวันตกแห่งหนึ่งที่เริ่มต้นที่กรุงโรมในปี 17 ที่ประเทศอิตาลี โดยเป็นศิลปะกรรมที่แสดงเห็นถึงความขัดแย้ง ความหรูหราของคนชั้นสูง โดยศิลปะกรรมของบารอก คือสิลปะที่เกี่ยวข้องกับ ปติมากรรม จิตกรรม ดนตรี โดยหากท่านเคยได้ยินเรื่องดนตรีแบบบารอกท่านคง จะเข้าใจว่าบารอกสามารถเกี่ยวข้องกับดนตรีและปติมากรรมได้อย่างไร

ศิลปะ Baroque

Baroque

ยุคของบารอกสามารถเกิดขึ้นได้และทำให้มีผู้คนสนใจมากขึ้นนั้นเกิดจาก การสนับสนุนของคริสตจักร เกิดขึ้นในการชุมนุมและมีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการให้ บารอกเป็นตัวเชื่อกัน ระหว่างศิลปะและศาสนา กล่าวคือการที่จะทำให้ศิลปะและศาสนาอยู่ร่วมกันได้ โดยจะใช้การสื่อสารเป็นตัวกลาง ในการเชื่อของเรื่องศาสนาสิ่งที่เขาเห็นกัน ในตอนนั้นคงจะไม่พ้นเรื่องของ ศิลปะบารอก โดยมีการเริ่มวิวัฒนาการในแต่ละปีที่อาจจะแตกต่างกันไม่มาก็น้อยและถึงขั้นดนตรี ที่จะสื่อในยุคของบารอกได้อย่างดี

ในช่วงนั้นศิลปะมีอำนาจและสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เห็นได้มากจึ้งเกิดการสร้างวังแบบบารอกมากมาย รายละเอียดการตกแต่งที่เน้นไปทางความหรูหรามากว่าความเรียบหรูและแปรเปลี่ยนรูปลายต่างๆ ให้แตกต่างกันไปแต่ยังคงความบารอกไว้ เพื่อให้คนที่เห็นเกิดความชื่นชอบและเห็นถึงอำนาจของบารอก ในยุคของบารอกจะแตกต่างไปจากยุคอื่นๆนั้นก็คือ ความอลังการ ซึ่งทุกยุคจะมีไม่เหมือนกัน

วิวัฒนาการของบารอก

Baroque

ศิลปะแบบบารอกเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ประชุมกันที่จะใช้ศิลปะเป้นตัวเชื่อมให้คนเข้าใจถึง ศาสนา โดยคนที่ไม่มีการศึกษาก็สามารถเข้าใจได้จากศิลปะบารอกโดยเริ่มต้นจากศิลปินให้เปลี่ยนแนวความคิดและเน้นไปสร้างประติมากรรมเพื่อให้คนได้เห็นมากกว่าการเล่นดนตรี หลังจากการใช้ศิลปะก็เริ่มมีผลเมื่อมีอิทธิเริ่มจากพี่น้องสองคนที่ทำงานอยู่ในกรุงโรม

หลังจากที่มีปติมากรรมได้ไม่นานก็ได้แปรเปลี่ยนออกมาเป็นภาพวาดเพื่อให้คนได้เข้าใจอย่างลึกซึ่งการอออกแบบรูปภาพที่ทำให้คนมองสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายไม่กำกวมจนเกินไปโดยถ้าเปรียบก็คงเป็นการแสดงแบบโอเปล่าที่ทำให้คนสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ่ง เมื่อเข้าช่วงปี 18 ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงลายเส้นของรูปภาพเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือ เส้นสีที่เคยดูแรงดูฉูดฉาดนั้นกัลป์แปรเปลี่ยนเป็นเส้นบางๆ และในสมัยนี้ได้มีการคิดค้นหรือมีการปรับแต่งของใช้มากมายให้เข้าถึงยุคบารอก โดยการนำศิลปะเข้าไปใช้กับสิ่งของที่เราใช้มากทุกวันเรียกว่าอิทธิพลที่เริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐     ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐     

นครวัดคือ ศิลปะเขมร

Credit ไฮโล

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐     ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐