01/07/2022

ไอคิโด นั้นเป็นศิลปะการต่อสู้สมัยใหม่ที่ผสมผสานกันระหว่าง ปรัชญาศาสนา และการต่อสู้ โดยไอคิโดนั้นมีความหมายว่า หนทางแห่งจิตวิญญาณที่ได้ประสานกัน ไอคิโดได้ถูกคิดค้นและก่อตั้งโดย อาจารย์ โมริเฮ อุเอชิบะ (Morihei Ueshiba) เมื่อในราว ๆ 100 กว่าปีก่อนในสมัยไทโช (Taisho) โดยในช่วงศตวรรษที่ 20 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ฝึกวิชาสามารถได้ใช้ป้องกันตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธ

ศิลปะการต่อสู้สมัยใหม่ ไอคิโด

ไอคิโด
ศิลปะการต่อสู้สมัยใหม่

เริ่มแรกในช่วงปีที่ 1920 โดยอาจารย์อุเอชิบะได้เริ่มพัฒนาไอคิโดขึ้นมา ได้โดยพัฒนามาจาก ไดโต-ริว ไอคิ-ยิวยิทสู  ที่ท่านอาจารย์ อุเอชิบะ ได้เรียนมาโดยตรงจากอาจารย์ ทาเคดะ โซคาคุ และอีกทั้งยังมีการผสมผสานหลักปรัชญาในเรื่องของสันติภาพที่อยู่ในจักรวาลและการปรองดอง ให้เข้าไปในวิทยาการต่อสู้ด้วย

ทำให้มีผู้ที่ได้สนใจในวิชาการต่อสู้ไอคิโดมากขึ้น จนตอนกระทั่งในปี 1942 สมาคม เกรทเทอร์ แจแปน มาเชี่ยล เวอร์ชู โซไซตี้  นั้นได้นำศิลปะการต่อสู้ไอคิโดเข้าร่วมในการจัดระเบียบและได้เข้าสู่ศูนย์กลางของศิลปะป้องกันตัวญี่ปุ่น โดยที่รัฐบาลให้การสนับสนุน จึงทำให้ไอคิโดนั้นเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้น

โดยลักษณะพิเศษของไอคิโดที่ทำให้เป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยก็คือ การปฏิเสธการท้าทายที่จะเอาชนะของผู้อื่น และไม่สอนให้ทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีการที่ชก เตะ ถีบ แต่จะเน้นการสอนแบบให้ระงับหรือควบคุมความก้าวร้าว ความรุนแรงจากฝ่ายตรงข้ามด้วยความเมตตา โดยไม่ตอบโต้กันด้วยพละกำลัง และที่สำคัญคือการที่ไม่ต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาทำร้ายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใดๆ

ไอคิโด
ศิลปะการต่อสู้สมัยใหม่

โดยไอคิโดจะมีการยึดหลัก 4 ข้อ อันได้แก่

นำตัวเองออกจากทิศทางของการโจมตี

โอนอ่อน กลมกลืน ตามแรง และให้เปลี่ยนทิศทางของการโจมตี

ใช้เทคนิคการควบคุมโดยที่ไม่มีเจตนาทำร้าย

ยุติความขัดแย้ง โดยจะไม่ใช้อาวุธ และนำกลับเข้าสู่ความสงบดังเดิม

ด้วยปรัชญาดังกล่าว ทำให้ไอคิโดจึงเป็นจุดที่ทำให้ไอคิโดมีความแตกต่างจากศิลปะป้องกันตัวแบบอื่น ๆ ซึ่งไอคิโดนั้นจะมีการฝึกฝนที่มีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องของการที่ฝึกความแข็งแกร่งของร่างกาย ซึ่งก็เป็นเทคนิคเฉพาะสำหรับไอคิโด อย่าง ท่าที่ทุ่ม เทคนิคสำหรับการรุกที่มีทั้งการที่กระแทกและการยึด รวมถึงยังมีการฝึกความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจอีกด้วย

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ศิลปะการต่อสู้ เคนโด้

โดย ufath

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛