01/07/2022

โจหลุยส์ หรือเรียกว่า นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก เป็นคณะการแสดงละครเล็ก หรือว่า หุ่นกระบอกของอาจารย์สาคร ยังเขียวสด หรือว่าโจหลุยส์และครอบครัว นั้นได้จัดให้มีการแสดงต่อสาธารณะครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงและการทำหุ่นของไทย โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พระราชทานชื่อโรงละครโจหลุยส์ว่า นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก และก็ได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก

โจหลุยส์ นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก

โจหลุยส์
นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก

ครูสาคร เขาเกิดเมื่อพ.ศ. 2465 ส่วนที่มาของชื่อ โจหลุยส์ นั้นเพราะสมัยเด็ก ครูสาครนั้นป่วยหนักบิดามารดาจึงยกให้เป็นลูกพระ ตั้งชื่อให้ว่าชื่อ หลิว เป็นการแก้เคล็ด แต่เมื่อโตขึ้นได้ฝึกหัดโขน ละคร และลิเก และจนเติบโตได้ออกแสดงตระเวนไปกับบิดา ซึ่งครูสาครก็นิยมแสดงเป็นตัวตลก และมีการเรียกชื่อเพี้ยนจาก หลิว มาเป็น หลุยส์ ต่อมามีผู้มาเติมให้เป็นโจหลุยส์ ให้เหมือนชื่อนักมวยแชมป์โลกในขณะนั้น ต่อมานำชื่อ โจหลุยส์ นั้นมาตั้งเป็นชื่อโรงละคร ที่เป็นคณะแสดงหุ่นละครกับสมาชิกครอบครัวว่าชื่อ โจหลุยส์เธียเตอร์

โรงละครของคณะโจหลุยส์ หรือโจหลุยส์เธียเตอร์ แต่เดิมตั้งอยู่ในบริเวณสวนลุมไนท์บาซาร์ แต่โดยประสบปัญหาด้านการเงินอยู่หลายครั้ง แต่ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากชาวไทยที่ได้มีจิตใจอนุรักษ์บริจาคเงินช่วยเหลือ และเข้าชมการแสดงจนสามารถรอดพ้นวิกฤตมาได้ในทุก ๆ ครั้ง และหุ่นละครเล็กนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศการแสดงชุดประกวดหุ่นโลก เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม ปีพ.ศ.2549

โจหลุยส์
นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก

หลังจากสวนลุมไนท์บาซาร์ได้หมดสัญญาเช่า คณะโจหลุยส์นั้นได้รับความอนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ให้มีการเปิดการแสดงและถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาในรายวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และต่อมาทางคณะได้ย้ายโรงละครถาวรไปยังเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ แถวถนนเจริญกรุง

ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2551 – การแสดงชุดชื่อว่า กำเนิดพระคเณศ ของทีมคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ โดยครอบครัว ยังเขียวสด ที่ได้ควบคุมการแสดงโดย นายพิสูตร ยังเขียวสด ที่เอาสามารถชนะใจกรรมการ และได้คว้ารางวัลการแสดงยอดเยี่ยม The Best Performance Award ซึ่งนับเป็นรางวัลที่มีความสำคัญสูงสุดของการประกวด มาครอง จากในงานเทศกาลหุ่นโลกประจำปี 2008 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ในวันที่ 2-8 มิถุนายน

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ศิลปะการแกะสลักอาหารคลิก การแกะสลักผักและผลไม้

โดย เกมสล็อตโรม่า

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛