01/07/2022

แซกโซโฟน นั้นเป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องลมไม้ ใช้ลิ้นเดี่ยวเหมือนของกับคลาริเนต แม้ว่าตัวเครื่องมักจะทำด้วยโลหะแต่สุ้มเสียงที่ก็กระเดียดมาทางเครื่องลมไม้ แซกโซโฟนจึงได้รับฉายาว่าเป็น “คลาริเนตทองเหลือง” โดยมากจะมีการใช้ในวงโยธวาทิต วงดนตรีลูกทุ่ง ตลอดจนถึงวงออเคสตรา และแตรวง

แซกโซโฟน เครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องลมไม้

แซกโซโฟน
แซก โซ โฟน

ตระกูลแซกโซโฟนนับเป็นตระกูลใหญ่เช่นเดียวกับคลาริเนท แซกโซโฟนจะมีขนาดต่าง ๆ ถึง 7 ขนาดด้วยกัน แต่นิยมใช้ในปัจจุบันจะมี 4 ชนิดด้วยกัน หลากหลายชนิดของแบบแซกโซโฟน ได้กล่าวเกี่ยวกับชนิดของแซกโซโฟนไว้ว่าเครื่องแซกโซโฟนในปัจจุบันประกอบด้วย แบบแซกโซโฟนโซปราโน,แบบแซกโซโฟนอัลโต้,แบบแซกโซโฟนเทเนอร์และแบบบาริโทนแซกโซโฟน ในบรรดา 4 ชนิดที่กล่าวมานี้ แซกโซโฟนแบบโซปราโนเป็นแซกโซโฟนที่มีเสียงความถี่เสียงสูงมากที่สุด ตามด้วยแซกโซโฟนอัลโต้ แบบแซกโซโฟนเทเนอร์และสุดท้ายที่ต่ำคือบาริโทนแซกโซโฟนตามลำดับ

อ็องตวน-โฌแซ็ฟ ซักซ์ เขาได้เกิดที่ประเทศฝรังเศส ในเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ปีค.ศ. 1814 พ่อบิดาชื่อ ชาร์ล-โฌแซ็ฟ ซักซ์ นั้นเป็นนักดนตรีเป่าฟลุตและคลาริเนต และนอกจากนี้แล้วบิดาของเขายังมีโรงงานประดิษฐ์เครื่องดนตรี โดยเฉพาะเครื่องลมไม้และแบบเครื่องทองเหลืองอยู่ที่เมืองดินานท์อีกด้วย ประมาณช่วงปี ค.ศ. 1815 บิดาเขาได้ย้ายโรงงานไปอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ อาดอลฟ์ ซักซ์ก็ได้เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดวิชาต่าง ๆ จากบิดาเขา ในขณะเดียวกัน ซักซ์ก็ยังได้ศึกษาดนตรีที่สถาบันดนตรีแห่งกรุงบรัสเซลส์ โดยเรียนเป่าฟลุตและคลาริเนตด้วย

แซกโซโฟน
แซก โซ โฟน

ในช่วงปี ค.ศ. 1830 อาดอลฟ์ ซักซ์นั้นได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีของเขาเป็นครั้งแรก โดยมีฟลุตและคลาริเนตซึ่งทำด้วยงาช้าง ได้แสดงในงานนิทรรศการเครื่องดนตรีที่กรุงบรัสเซลส์ ในปี ค.ศ. 1838 เขาได้ลิขสิทธิ์ในการประดิษฐ์เบสคลาริเนตในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1840-1841 เขาได้ประดิษฐ์แซกโซโฟนขึ้นและนำออกแสดงในงานนิทรรศการเครื่องดนตรีที่กรุงบรัสเซลส์ในปี ค.ศ. 1841 แต่คณะกรรมการไม่ได้มอบรางวัลให้แก่เขาเลยโดยอ้างว่าอายุน้อย ในที่สุดเขาก็ได้ย้ายไปตั้งร้านประดิษฐ์และซ่อมเครื่องดนตรีที่กรุงปารีสในตอนปี ค.ศ. 1842 ร้านของเขาได้รับความนิยมมากที่สุดในทวีปยุโรป โดยเฉพาะเครื่องลมไม้และเครื่องทองเหลืองในตอนสมัยนั้น

แบร์ลิออซได้กล่าวว่าเสียงของแซกโซโฟนนั้นคือการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่าง ซอเชลโลและปี่คอร์อังแกลส์และปี่คลาริเนท แซกโซโฟนจะมีการเล่นกระซิบกระซาบ อ่อนหวานนุ่มนวล หรือว่าจะแผดให้แสบโสตประสาทก็ทำได้ จึงจะเหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงอย่างมาก

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ความปราณีตของเครื่องเบญจรงค์คลิก เครื่องเบญจรงค์

โดย เกมสล็อตเว็บตรง

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛