01/07/2022

หากจะพูดถึง แคนพื้นบ้าน เครื่องดนตรีประเภทเป่าของทางภาคอีสาน-ลาว ที่มีมาอย่างยาวนาน หลายคนคงจะนึกถึงความสนุกสนานที่อยู่ในวงโปงลางที่มีจังหวะการบรรเลงแบบรวดเร็ว วันนี้แอดมินจะพชาทุกท่านมารู้จักกับแคนเครื่องดนตรีพื้นบ้านว่ามีกี่ชนิดและแต่ละชนิดจะแตกต่างกันอย่างไร ไปชมกันเลย

ประเภทของ แคนพื้นบ้าน

แคนพื้นบ้าน
การเป่าแคน

แคนจะมีด้วยกันหลายประเภทตามจำนวนลูกแคน คือ

1.แคนหก จะมีลูกแคน 3 คู่ (6 ลูก) ซึ่งเป็นแคนขนาดเล็กที่สุด ในสำหรับเด็กหรือผู้เริ่มฝึกหัดใช้เป่าเพลงง่าย ๆ เพราะเสียงจะไม่ครบ แต่บางทีก็จะทำเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว

2.แคนเจ็ด จะมีลูกแคน 7 คู่ (14 ลูก) ซึ่งเป็นแคนขนาดกลาง จะมีเสียงครบ 7 ถึงเสียง ตรงตามระบบสากล และมีระดับเสียงสูงและต่ำ ทั้ง 7 เสียง หรือที่เราเรียกว่า คู่แปด คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที (เป็นคู่แปด คือทุกเสียงเช่นเสียงโด ก็จะมีทั้งเสียงเป็นโดสูง และโดต่ำ ในทุกเสียงมีคู่เสียงทั้งหมด) แคน 7 จะไม่มีเสียงเสพที่เป็นเสียง ซอลสูง ด้านแพซ้าย และไม่มีเสียงที่เสพที่เป็นเสียง ลาสูง ตรงทางด้านแพขวา

3.แคนแปด ใหญ่กว่าแคนเจ็ด จะมีลูกแคน 8 คู่ (16 ลูก) ก็คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด ที่เพิ่มคู่เสียงระดับสูงขึ้นไปให้เป็นเสียงประสานในการเล่นเพลงพื้นเมือง อันได้แก่ เสียง ซอลสูง ด้านแพซ้าย และเสียงเสพที่ซึ่งเป็นเสียง ลาสูง ทางด้านแพขวา

แคนพื้นบ้าน
การเป่าแคน

4.แคนเก้า จะมีลูกแคน 9 คู่ (18 ลูก) ซึ่งใหญ่ที่สุด จะมีเสียงต่ำที่สุด ตอนเวลาเป่าต้องใช้ลมมาก มีจำนวนคู่เสียงที่ครบเช่นเดียวกับแคนแปด แต่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกนั้นก็คือเพิ่มเสียงเสพประสาน ด้านแพซ้ายที่จะเป็นเสียงซอลสูงอีกหนึ่งเสียง และเพิ่มเสียงเสพที่ประสานที่แพขวาซึ่งเป็นเสียงลาสูงอีกหนึ่งเสียง

จึงสรุปแล้วจึงมีลูกแคนทั้งหมด 9 คู่ และที่สำคัญคือเป็นแคนเสียงที่ต่ำที่ใช้เป่าให้เป็นเสียงเบสในการเป่าแบบแคนวง แต่ในปัจจุบันวงดนตรีพื้นเมืองก็นิยมใช้พิณเบสหรือเบสของดนตรีสากล แคน 9 จึงไม่ได้เป็นนิยมอีก จึงทำให้เยาวชนในรุ่นหลังไม่มีโอกาสได้เห็นได้ฟังการบรรเลงของแคน 9 อีกเลย

5.แคนสิบ จะเป็นแคนที่ปรับปรุงมาจากแคนแปด โดยผู้ประดิษฐ์และออกแบบ ชื่อ นายสำเร็จ คำโมง แต่ในระยะหลังก็ไม่เป็นที่นิยมมากนักจึงไม่มีผู้สืบทอดผลงานนี้ไว้

เห็นไหมค่ะคุณผู้ชม ว่าแคนในประเทศของเรามีด้วยกันหลายประเภท ซึ่งเราเองก็อาจจะแยกไม่ออกเหมือนกันค่ะ เพราะแคนส่วนใหญ่ก็จะมี ลักษณะที่คล้าย ๆ กันเกือบทุกประเภท ในวันนี้แอดมินหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อย พบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณค่ะ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

การนำไปใช้ของ เพลงหน้าพาทย์

โดย bacara 168

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛