01/07/2022

ขุนวิจิตรมาตราได้บันทึกไว้ในหนังสือเรื่องของละครและเพลงว่า เพลงลูกทุ่ง เป็นวงดนตรีที่เป็นแบบสากลที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในประมาณปีหรือสองปี ลักษณะเพลงลูกทุ่งนั้น ในระยะเริ่มแรก มาจากการร้องทำเพลงของไทยดั้งเดิม อาทิ เช่น แหล่ เทศน์ สวดคฤหัสถ์ จำอวด ลิเก (ทรงเครื่อง) ลิเกลูกบท (ไม่มีการแต่งเครื่อง) ลิเกบันตน ลำตัด เพลงขอทาน และเพลงพื้นเมืองบางเพลงโดยเพลงลูกทุ่งนั้นนำมาดัดแปลงแล้วใส่ดนตรีแบบสากล เป็นลักษณะเพลงแบบใหม่

วิวัฒนาการของ เพลงลูกทุ่ง

เพลงลูกทุ่ง

โดยวิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งกล่าวได้ว่ามาจาก เพลงที่มีเนื้อร้องเป็นแบบกลอนแปด โดยจะร้องสลับกับการเอื้อนทำนองเพลง ซึ่งแต่ละเพลงจะมีความต่อเนื่องเป็นแบบเพลงเถา ตับ ชั้น เช่น 2 ชั้น 3 ชั้น ฯ และจะมีความยาวประมาณพอสมควร เพลงมักจะเริ่มจากความช้าไปหาเร็ว

ต่อมาเพลงลุกทุ่งได้ถูกพัฒนา เป็นเพลงประกอบรำจนถึงเข้าเรื่องละคร และเนื่องจากมีความยาวที่มากจนเกินไปจึงพัฒนาเพลงให้กระชับลง

โดยใส่คำร้องในทำนองเอื้อน เรียกว่า เนื้อเต็ม อาทิ นาฏกรรมจากวรรณคดี เช่น โขน ละครร้องของเจ้านายในราชสำนัก ได้รับความนิยมในหมู่เจ้านาย การแสดงแบบคลาสสิก ก็จะถูกปรับให้เข้ากับชาวบ้านจากโขน ละคร มาเป็น หนังสด ลิเก

ลิเกจึงได้ถูกประยุกต์พัฒนา ให้เชื่อมโยงศิลปะการแสดงพื้นบ้านท้องถิ่นต่าง ๆ มาผสมผสานกัน ลิเกมักใช้ภาษาพูดจากหนังสือราชการ ใช้ราชาศัพท์จากวังในการแสดง ลิเกถือว่าเป็น รากร่วมของศิลปวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไทยอย่างแท้จริง โดยก่อนหน้าที่จะถูกยอมรับว่าเป็น เพลงลูกทุ่ง นั้น เพลงจากไทยเดิม จากละครวรรณคดี ในยุคที่ขาดแคลนภาพยนตร์

ละครเวทีจึงได้รับความนิยมแทน ลักษณะละครเวทีสมัยใหม่ จะมีการร้องเพลงสลับฉาก วงที่เกิดและดังอยู่ตัวมาก่อนก็คือ สุนทราภรณ์ อันเป็นวงดนตรีราชการของกรมโฆษณาการ ที่มีครูเอื้อ ครูแก้ว สร้างเพลง และเพลงในยุคนั้น ราชการให้เรียกเพลงไทย(เดิม)และเพลงไทยสากล

ส่วนคำว่าเพลงลูกทุ่งนั้น อาจารย์จำนง รังสิกุล ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2507 เพลงลูกทุ่งจะมีความชัดเจนมาจากเพลงลูกกรุงโดย ประกอบ ไชยพิพัฒน์ ได้จัดรายการเพลงสถานีไทยโทรทัศน์ โดยชื่อรายการว่า เพลงลูกทุ่ง

การจัดประกวดขับร้องเพลงแผ่นดินทองคำครั้งแรกโดย  ป. วรานนท์  กับทีมวิทยุกองพลที่ 1 โดยโกชัย เสมา ชำนาญ ฯลฯ ร่วมจัด จึงได้มีรางวัลเพลง แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ปี 2507 ในครั้งเริ่มต้นมีแต่ประเภทลูกกรุง สุเทพ สวลี ได้รับรางวัลไปครองครั้งที่ 2 ปี 2509 ได้มีการเพิ่มหมวดหมู่เพลงลูกทุ่งขึ้น โดย สมยศ ทัศนพันธ์ เป็นคนแรกชนะด้วยเพลง ช่อทิพย์รวงทอง

ถ้าจะนับปีกำเนิดของเพลงแรกที่ควรถือเป็นต้นกำเนิด แนวลูกทุ่ง ก็น่าจะถือเอาเพลง ขวัญของเรียม”แต่มีบางหลักฐานที่บันทึกไว้ว่าเพลงแรกนั้นคือเพลง โอ้เจ้าสาวชาวไร่ ผลงานประพันธ์ทำนองและคำร้องของ ครูเหม เวชกร เมื่อปี 2481 ขับร้องโดย คำรณ สัมบุญณานนท์ เป็นเพลงประกอบละครวิทยุเรื่องสาวชาวไร่ ส่วนนักร้องลูกทุ่งคนแรกก็สมควรยกให้ คำรณ สัมบุญณานนท์

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

5 เรื่องน่าสนใจของ บี้ สุกฤษฎิ์

เครื่องสำอางสุดมาแรง Karon beauty

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛