01/07/2022

เพลงลูกกรุง ถือว่าเป็นเพลงไทยสากลประเภทหนึ่ง โดยเป็นเพลงที่บอกเล่าถ่ายทอดความรู้สึกของสังคม และคนในเมืองหลวง ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในการถ่ายทอดอารมณ์ การขับร้อง น้ำเสียงของกลุ่มนักร้อง นักแต่งคำร้องของเพลง และนักดนตรีนั้นจะมีรูปแบบ ประณีตละเอียดอ่อน ออกมานุ่มนวล เนื้อร้องจะมีลักษณะเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง มีความหมายสลับซับซ้อนและยอกย้อน

ที่มาที่ไปของ เพลงลูกกรุง

เพลงลูกกรุง
นักร้องเพลงลูกกรุง

จากบางแหล่งข้อมูลนั้นเพลงลูกกรุงกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2474 ซึ่งนับเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองฯ ในสมัยรัชกาลที่ 7 บางบอกแหล่งบอกปลาย รัชกาลที่ 6 ประมาณ ปีพ.ศ. 2455 โดยการจ้างครูจากประเทศอิตาลีนำเครื่องสายสากลเข้ามาสอน แต่เพลงลูกกรุงก็เริ่มชัดเจนเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2475 โดยจะเริ่มมีแนวเพลง เนื้อร้อง ทำนอง และเครื่องดนตรีที่นำมาบรรเลงประกอบเป็นแบบไทย

นำทำนองเพลงของรัชกาลที่ 6 ที่ได้นำมาเรียบเรียงเสียงประสานใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลงประกอบ ซึ่งเป็นเพลงในกิจการลูกเสือ ในต่อมาได้มีการนำเพลง “ลาทีกล้วยไม้” ของท่านขุนวิจิตรมาตรา มาทำในจังหวะรุมบ้าในเพลงแรกของไทย และบทเพลงของจิตร ภูมิศักดิ์ และอื่นๆ ซึ่งได้แต่ง และใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลงที่ประกอบ เป็นเครื่องที่บ่งบอกการกำเนิดของเพลงลูกกรุง

เพลงลูกกรุง
นักร้องเพลงลูกกรุง

ในช่วงปี พ.ศ. 2482 วงสุนทราภรณ์ได้ก่อตั้งเป็นวงดนตรีวงใหญ่ ซึ่งทำให้สังคมเมืองในยุคนั้นได้เริ่มตื่นตัวการฟังเพลง ผู้ฟังและในค่ายเพลงต่างๆ เริ่มจัดประเภทเพลง มีการสร้างนักร้องให้มีรูปแบบความเป็นคนเมืองหลวง นักดนตรี นักแต่งเพลง และนักร้องต่างมีรูปแบบ หาแฟชั่นนำสังคม ทั้งเรื่องแฟชั่น ชุดการแต่งกาย มีคลับมีบาร์ แถวถนนราชดำเนิน ในตามย่านชุมชน โรงแรมใหญ่ๆ จะมีห้องบอลรูม เพื่อให้มีการได้จัดแสดงดนตรีประกอบ และเริ่มมีการเปรียบเทียบระหว่างเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงขึ้น

คำว่าเพลงลูกกรุง นั้นได้แยกกลุ่มผู้ฟังอย่างเด่นชัดขึ้นมาตามลำดับ โดยได้นำเอาความเป็นอยู่ ของผู้ฟัง ศิลปิน นักร้องและนักดนตรี เป็นผู้กำหนดทิศทาง โดยวงสุนทราภรณ์เป็นวงแรก ได้ก่อตั้งเป็นวงดนตรีวงใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2482 ซึ่งก็ทำให้สังคมเมืองในยุคนั้น เริ่มตื่นตัวการฟังเพลง ตนผู้ฟังและค่ายเพลงต่างๆ เริ่มจัดประเภทเพลง สร้างนักร้องให้มีรูปแบบความเป็นแบบคนเมืองหลวง

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ความปราณีตของเครื่องเบญจรงค์คลิก เครื่องเบญจรงค์

โดย คาสิโนออนไลน์ wallet

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛