01/07/2022

เซิ้งกะโป๋ กะโป๋ ก็คือกะลาจากต้นมะพร้าว ที่ชาวภาคอีสานรู้จักการใช้ประโยชน์จากกะลามะพร้าว ได้นำมาเป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอาทิ เช่น กระบวยตักน้ำ แก้วนำ้ จานชาม หรือเครื่องหัตถกรรมต่าง ๆ และสามารถทำมาเป็นเครื่องดนตรี เช่น พิณกระแสเดียว และซอของชาวภาคอีสานใต้ เป็นต้น

การนำกะลามาร่ายรำ เซิ้งกะโป๋

เซิ้งกะโป๋
การเซิ้งกะโป๋

เซิ้งกะโป๋นั้นเป็นการละเล่นที่เน้นความสนุกสนานเป็นหลักโดยจะใช้ กะโป๋ หรือ กะลามะพร้าว ให้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเล่น จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศต่างๆ ในแถบเอชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย มีการละเล่นซึ่งใช้กะลาประกอบด้วยอยู่

 เมื่อเสร็จจากการเก็บเกี่ยวของชาวมาเลย์ ก็จะมีการรื่นเริงและฉลองกัน บ้างทีก็ช่วยกันขูดมะพร้าวและตำน้ำพริก จึงจะได้นำเอากะลามะพร้าวมาเคาะประกอบจังหวะกันเป็นที่สนุกสนานกัน

ระบำกะลาของมาเลเซียนั้นมีชื่อเป็นภาษามาเลย์ว่า “เดมปุรง” หรือแม้แต่ในประเทศกัมพูชาก็มีการละเล่นที่ใช้กะลาเป็นอุปกรณ์เช่นเดียวกัน เซิ้งกะโป๋ก็คงได้แบบอย่างมาจากระบำกะลาที่นิยมเล่นกันในกัมพูชาและแถบอีสานใต้ มีระบำกะลามีจังหวะเนิบนาบ จึงได้มีการปรับปรุงใหม่โดยใช้เพลงพื้นเมืองของอีสาน และยังนำเอาเพลงพื้นเมืองของอีสานใต้นั้นมาใช้ประกอบอยู่คือเพลง เจรียงซันตรูจ

เครื่องแต่งกาย เซิ้งกะโป๋จะมีการแบ่งผู้แสดงออกเป็น 2 ฝ่าย คือ หญิงและชาย ฝ่ายหญิงจะนุ่งซิ่นพื้นเมืองอีสาน สวมเสื้อแขนกระบอก เกล้าผมแบบมวยใช้แพรมนรัดมวย ส่วนฝ่ายชายนุ่งกางเกงขาก๊วย จะสวมเสื้อคอกลม มีผ้าขาวม้าผูกไว้ที่เอว

เซิ้งกะโป๋
การเซิ้งกะโป๋

เครื่องดนตรี จะใช้ดนตรีพื้นเมืองอีสาน แต่เล่นลายพื้นเมืองของภาคอีสานใต้คือ เจรียงซันตรูจ

เซิ้งกะโป๋ หรือ เซิ้งกะลา นี้มีผู้ประดิษฐ์ที่จัดทำเป็นชุดฟ้อนที่แตกต่างกันออกไป อาทิ เช่น

วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จะใช้ลีลาการกระทบของกะลาที่ไม่คล้ายกับระบำกะลาของอีสานใต้มากนักเท่าไหร่ และนำการละเล่นของพื้นเมืองของเด็กอีสานนั้นมาประกอบ เช่น การเดินกะโป๋ หรือ หมากกุ๊บกั๊บ ฯลฯ

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จะใช้ลีลาการกระทบของกะลา ซึ่งพอจะเห็นเค้าว่าได้แบบอย่างมาจากระบำกะลาของอีสานใต้แบบชัดเจน แต่งกายเช่นเดียวกับระบำกะลา ก็คือฝ่ายหญิงนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อแขนทรงกระบอก คล้องสไบผูกชายที่เอว ส่วนฝ่ายชายนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อคอกลมแขนสั้น มีผ้าขาวม้าพับที่ทบด้านหน้า ทิ้งชายไว้ตรงด้านหลัง

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

การปั้นของนนทบุรี เครื่องปั้นดินเผา

ดย bacara 168

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛