01/07/2022

เครื่องเบญจรงค์ นั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผาประเภทเซรามิก (Ceramics) ที่ใช้เนื้อดินประเภทพอร์ซเลน (Porcelain ware) จะมีเนื้อดินที่ใช้เรียกว่า เครื่องขาว ซึ่งเป็นเนื้อดินที่ใช้ทำในประเทศไทย มาจาก 3 แหล่ง อันได้แก่ ดินจังหวัดระนอง ดินจังหวัดสุราษฎร์ ดินจังหวัดลำปาง ปัจจุบันสีที่ใช้จะเป็นสีเคมีสำเร็จรูป เรียกว่า สีบนเคลือบ

ความปราณีตของ เครื่องเบญจรงค์

เครื่องเบญจรงค์
เครื่องไทยเบญจรงค์

ในสมัยก่อนเมื่อสยามได้เริ่มติดต่อเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย นั้นได้รับอิทธิพลในการนำเข้าเครื่องใช้ไม้สอยจากหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศจีน ซึ่งในขณะนั้นสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวงได้มีการสั่งทำเครื่องเบญจรงค์จากจีนมีลักษณะคล้ายกับเครื่องถ้วยเขียนสี เป็นวัสดุทำจากเนื้อดินสีขาว น้ำเคลื่อนชั้นดีมันวาวเรียบ ลวดลาย สีสันสดสวย มีรูปทรงและลวดลายผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทยจีน นับว่าเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มเจ้านายชั้นสูงในสมัยนั้น

จนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เครื่องเบญจรงค์จะได้รับความนิยมมากขึ้น มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ อันได้แก่ ลายเทพพนมนรสิงห์ ประจ่ายาม ลายก้านขด วิชาเยนทร์ ลายเบญจมาศ นั้นเป็นต้น

เครื่องเบญจรงค์ในอดีต จะใช้เพียงห้าสี ได้แก่ ดำ ขาว เหลือง แดง และเขียว หรือสีคราม แต่ในปัจจุบันนั้นได้มีการประยุกต์รูปแบบและสีสันให้มีมากกว่าห้าสีหลักนี้มากมาย แต่สีที่ใช้ในอดีตเป็นสีที่เกิดจากการเผาแร่ผสมกับน้ำยาเคลือบ จะวาดลวดลายลงบนภาชนะก่อนนำไปเข้าเตาเผา จนได้เป็นเครื่องเบญจรงค์ที่มีความสดสวยมันวาว

เครื่องเบญจรงค์
เครื่องไทยเบญจรงค์

ลายที่นิยมเขียน นั้นได้แก่ ลายเทพพนม นรสิงห์ ก้านขด และลายกระหนก เทพพนมนรสิงห์ ประจำยาม ลายบัวเจ็ดสี เบญจมาศ ลายวิชาเยนทร์ พุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นต้น ลวดลายในช่วงที่ช่างจีนเขียนอาจจะดูแปลกตาไปเช่น ลายเทพพนมที่เทวดาแลดูอวบอ้วนและพุงพลุ้ย ด้วยศิลปะปลายพู่กันของช่างจีน

ในส่วนเอกลักษณ์ของการใช้น้ำทองวาดลวดลายบนเครื่องกระเบื้องซึ่งที่เป็นที่นิยมมากในช่วงยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะแสดงถึงความมั่งคั่ง รุ่งเรือง และความสงบของบ้านเมืองในยุคช่วงนั้น ลวดลายเครื่องเบญจรงค์ออกแบบโดยช่างหลวง จะมีสีขาวเป็นพื้นบ้าง สีเบญจรงค์บ้าง และจะเขียนลวดลายทับสีพื้นอีกชั้นหนึ่ง โดดเด่นด้วยลายน้ำทองซึ่งจะมีการเผาสีทองในประเทศไทย

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ประติมากรรมคลิก การปั้น

โดย เว็บคาสิโนออนไลน์

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛