28/09/2022
เครื่องจักสาน

เครื่องจักสาน เปรียบเป็นงานหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าของคนไทย นับว่าเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่ง ที่สะท้อนถึงรากเหง้าของคนไทย และเครื่องจักสานยังเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยอีกด้วย และยังมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านาน โดยมีมาตั้งแต่อดีต มาจนถึงปัจจุบันนี้   งานจักสาน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวบ้านในชุมชน และในท้องถิ่น ที่ทำเพื่อประกอบอาชีพ หาเลี้ยงชีพ ของตนเอง และครอบครัว ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึงปัจจุบัน

เครื่องจักสาน
ตะกร้าที่มาจากการทำของชาวบ้าน

เครื่องจักสาน ศิลปหัตถกรรมของคนไทย

เครื่องจักสานของคนไทย ยังจะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ที่สามารถนำสิ่งของ
ที่มีอยู่ในชุมชน มาประยุกต์ทำเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ในนชีวิตประจำวันได้   เครื่องจักสานเป็นสิ่งที่คนไทยจัดทำขึ้น เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ของแต่ละท้องถิ่นตามวัฒนธรรม และประเพณี และการหาวัสดุที่ง่ายหาได้ตามท้องถิ่นและพื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่  ไม่ว่าจะเป็น ไม้ไผ่ เถาวัลย์ หวาย กก กระจูด ใบจาก ใบมะพร้าว  ใบตาล  และอื่นๆอีกมากมาย โดยจะมีความแตกต่างกันออกไป ด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่  

เครื่องจักสาน
ชาวบ้านกำลังจัดทำเครื่องจักสาน

ดังนั้นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำมาหากินต่างๆ อาจจะคล้ายคลึงกัน เช่น กระติบข้าว ลอง ไซ สุ่ม ลอบ
ก่องข้าว  หวดนึ่งข้าว  ตะกร้า กระบุง กระจาด และอื่นๆอีกมากมาย ในทุกภาคของประเทศไทย เราจะเห็นเครื่องจักรสานชนิดต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน และในสมัยก่อน ประกอบกับมีความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจ
ของชาวชนบท จึงทำให้ชาวบ้านต้องจัดทำเครื่องจักรสาน และนำมาขาย แลกเปลี่ยนให้กับคนในชุมชนนและ
ในปัจจุบันนี้ เครื่องจักสานเป็นที่ยอมรับและต้องการ ของกลุ่มคนในเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะของไทย

เครื่องจักสาน
กำลังจักสาน

เครื่องจักสานได้มีการนำเอาวัสดุอื่นๆเข้ามาแทรกและเพิ่มเติมบนตัวเครื่องจักสาน โดยจะใช้พวกพลาสติก หรือหวายมาตกแต่งเพิ่มเติม  เพื่อให้ความสวยงาม และความคงทน จึงมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยนั่นเอง

ซึ่งเครื่องจักสาน จะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย และภูมิปัญญาของคนไทย ด้วยการนำมาสอด ขัด หรือนำมาสานของวัสดุที่มีในท้องถิ่นและประกอบเข้าด้วยกัน  ให้ออกมาเป็นชิ้นเป็นอัน และสำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง สามารถทำลวดลายที่สวยงามได้  และยังสามารถนำมาแปรรูปให้กลายเป็นสิ่งของที่ใช้ได้ในปัจุบัน และนำมาดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ตามรูปทรงให้สวยงามอีกด้วย

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

พิพิธภัณฑ์ ในประเทศ อิตาลี สนใจคลิก พิพิธภัณฑ์ ในประเทศ อิตาลี

สนับสนุนโดย ufa168bet

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛