01/07/2022

เคนโด้ นั้นเป็นศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า วิถีแห่งดาบ การต่อสู้เคนโด้ถูกดัดแปลงมาจากการใช้ดาบของพวกซามูไรที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานนับพันปีมาแล้ว โดยเคนโด้นั้นจะใช้ดาบที่ทำมาจากไม้เพื่อเอามาใช้ในการฝึกกระบวนท่าที่ได้เน้นความต่อเนื่อง รวดเร็ว รุนแรง และเด็ดขาด และด้วยความที่เคนโด้เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ต้องมีไหวพริบและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและต่อเนื่องแล้ว

ศิลปะการต่อสู้ เคนโด้

เคนโด้
ศิลปะการต่อสู้เคนโด้

ศิลปะการต่อสู้เคนโด้ ยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้มีความเข้มแข็ง โดยได้มีแนวคิดสำคัญเพื่อใช้ในการต่อสู้คือ การทำให้ร่างกาย จิตใจ และในคมดาบเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเดียวกัน เนื่องจากเคนโด้เป็นกีฬาที่ต้องใช้อาวุธ (ที่เป็นดาบไม้ไผ่) ในการต่อสู้ ซึ่งก็อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายได้ จึงมีชุดเครื่องแบบที่ใช้ในการป้องกันอันตรายที่ได้อาจเกิดจากการต่อสู้

โดยหลัก ๆ จะมีทั้งหมด 2 อย่างอันได้แก่

1. เคนโดกิ (Kendogi) หรือชุดเสื้อผ้า ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ กางเกงฮากามะ (Hakama) จะเป็นกางกางขายาว มีจีบกว้างด้านในเป็นนวมป้องกันการบาดเจ็บได้ เสื้อที่จะเรียกว่า เคโกคิ (Keigoki)

2. เสื้อเกราะ หรือที่เรียกกันว่าโบกุ (Bogu) ใช้เป็นเกราะสำหรับป้องกันส่วนบนของร่างกายที่ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ มีทั้งหมด 4 ชิ้นได้แก่ เม็ง (Men) จะป้องกันศีรษะ, โด (Do) จะป้องกันลำตัว, โคเต (Kote) จะป้องกันข้อมือและแขน, ทาเระ (Tare) จะป้องกันบริเวณสะโพก

เคนโด้
ศิลปะการต่อสู้เคนโด้

อุปกรณ์จะใช้เป็นดาบที่ทำมาจากไม้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

1. ชิไน (Shinai) เป็นดาบที่ได้ทำจากไม้ไผ่ 4 ชิ้น นำมามัดรวมเข้าด้วยกันด้วยเชือกแบบหนัง ใช้สำหรับฝึกฝนหรือฝึกซ้อมแบบทั่วๆไป

2. โบคุโตะ (Bokuto)  นั้นเป็นดาบไม้ที่ทำมาจากไม้เนื้อแข็ง จะใช้สำหรับฝึกในรูปแบบที่เป็นทางการ

โดยหลักสำคัญที่เป็นแก่นแท้ของวิชาเคนโด้ นั่นก็คือ การผนวกกันระหว่าง ดาบ จิตใจ และร่างกาย ให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน การโจมตีโดยดาบที่ทำจากไม้ไผ่ หรือ ชิไน จะถูกประสานรวมเข้ากันกับจิตและกาย จนสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในพริบตาเดียว

ซึ่งเราจะเรียกกันว่า อิทโชะคุ อิตโต ( ISSOKU ITTO) หรือ ดาบแบบเดียวในหนึ่งก้าว ซึ่งเป็นการทำให้เกิดชัยชนะด้วยการใช้พลังอันเพียงนิดเดียว ดังนั้น ผู้ที่ฝึกเคนโด้อย่างแบบลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุก็จะสามารถใช้หลักการนี้เอาชนะคู่ต่อสู้ที่ได้มีร่างกายแข็งแรงกว่าได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

การนำกะลามาร่ายรำ เซิ้งกะโป๋

โดย ufabet ฝากถอน true wallet

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛