28/09/2022

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าศิลปวัฒนธรรมของไทยมีอยู่มากมายและในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยต่างก็มีงานศิลปะ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นอยู่ และวิถีชีวิตต่างๆและในวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมากมาย ก่อนอื่นที่จะไปชมงานศิลปะล้านนา ไปชมผลงาน และประวัติของ The weeknd คิงออฟอาร์แอนด์บี ยุคนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขากับเพลงฮิตติดอันดับชาร์ตมากมาย และทางเราต้องขอขอบคุณทาง คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง มือถือ  ผู้สนับสนุนใจดี ที่สร้างรายได้ที่ทำเงินได้จริงให้กับเรา

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
บริเวณอุทยาน

ในวันนี้แอดมิน จะพาทุกท่านมาชมและศึกษางานศิลปะของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความเป็นล้านนา และมีความเป็นศิลปะแบบโบราณในรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งอุทยานแห่งนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมของคนเชียงราย เพื่อเป็นหลักฐาน หรือเล่าเรื่องให้กับคนรุ่นหลัง หรือเป็นการเก็บรักษาศิลปวัฒนธรรมอันมีคุณค่า โดยที่นี่เมื่อก่อนจะเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง หรือไร่แม่ฟ้าหลวงนั่นเอง เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านชาวเขาในจังหวัดเชียงราย
มีงานทำมีรายได้เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว โดยจะเป็นงานที่เกี่ยวกับศิลปะ งานหัตถกรรมของชาวบ้านท้องถิ่น จังหวัดเชียงรายหรือจะเป็นชาวภูเขาที่อาศัยอยู่ที่นี่ นอกจากจะเป็นมูลนิธิส่งเสริมรายได้แล้ว ชาวบ้านที่มาที่นี่จะต้องมีการเรียนหมายถึงว่าเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน และชาวเขาที่นี่ได้มาเรียน เพื่อเป็นการหาความรู้  ของลูกหลานบริเวณนี้ หรือในท้องถิ่นนี้ ได้มีโอกาสเหมือนกับคนอื่น และได้เปลี่ยนให้เป็นอุทยานที่มีการสืบสานศิลปะวัฒนะธรรมของคนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นแหล่งรวบรวมศิลปะทั้งหมด เหมือนเป็นใจกลางทางด้านศิลปะล้านนา จังหวัดเชียงราย  โดยที่นี่จะมีหอชมงานที่เกี่ยวกับศิลปะโดยการสร้างบ้านที่ชมงานในแบบสไตล์ล้านนาโบราณจะสร้างด้วยไม้สัก ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างมาก

หลังคาไม้สัก

ภายในจะเป็นการจัดแสดงงานศิลปต่างๆมีงานแกะสลักไม้โบราณของชาวล้านนาและแกะสลักเป็นรูปพระพุทธรูปซึ่งเป็นศิลปะของชาวล้านนาและชาวพม่าซึ่งมีความสวยงาม และมีลวดลายที่โดดเด่น  และยังมีการแกะสลักประตูฝ้าและกำแพงซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นล้านนา และบ่งบอกถึงฝีมือของช่างในสมัยก่อนที่มีความสวยงามความปราณีตในการทำ และสื่อถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในจังหวัดเชียงรายและยังมีพิธีกรรมประเพณีต่างๆของชาวล้านนา ซึ่งจะมีทั้งภาพวาดและลงสีสวยงามตามฝาผนัง และที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดนิทรรศการต่างๆของชาวเชียงรายที่ได้นำผลงานมาจัดแสดง

ศิลปะต่างๆ

เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนะธรรมให้กับวัยรุ่น และเยาวชนได้เข้ามารับชม และสืบทอดศิลปะให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป และภายในอุทยานแห่งนี้ยังมีศิลปะแบบพม่าไม่ว่าจะเป็นหอคำน้อยที่มีการตกแต่งฝาผนังด้วยสีฝุ่นเป็นงานของชาวไทยลื้อที่มีความสวยงาม และยังมีหอแก้วที่เป็นการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับศิลปะจากไม้สัก จะแสดงให้ผู้ที่เข้ามารับชมได้เห็นศิลปะของชาวล้านนาทางภาคเหนือ ที่ตกแต่งไม้สัก หรือแกะสลักไม้สักมาเป็นรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปพระพุทธรูป หรือเครื่องใช้ต่างๆ สือให้เห็นถึงคุณค่าทางศิลปะที่นำมาประยุกต์ใช้ของชาวจังหวัดเชียงราย

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛