01/07/2022

หุ่นละครเล็ก เป็นศิลปะการแสดงชนิดหนึ่ง ที่ถูกผสมผสานเอาศิลปะหลากหลายแขนงเข้ามา ประยุกต์เข้ารวมกันไว้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะด้านหัตถศิลป์  ประณีตศิลป์  นาฏศิลป์ คีตศิลป์ มัณฑนศิลป์ และวิจิตรศิลป์

หุ่นละครเล็ก ได้นำเอาเรื่องราว และผลงานวรรณกรรมชิ้นเอก จากวรรณคดี เรื่องต่างๆ ไอ้ว่าจะเป็น เรื่องรามเกียรติ์ เรื่องพระอภัยมณี เรื่องราชาธิราช และเรื่องอื่นๆอีกมากมายหลายเรื่อง ได้นำ เอาเรื่องราวมาเล่า ผ่านการแสดงหุ่นละครเล็ก ที่สวยงามและได้กลายเป็นศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าในยุคกรุงรัตนโกสินทร์

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

หุ่นละครเล็ก
การแสดงหุ่นละครเล็ก

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

หุ่นละครเล็ก ศิลปะการแสดง

หุ่นละครเล็ก ให้ถือกำเนิดในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยครูแกร ศัพทวนิช เป็นผู้ให้กำเนิด
ครูแกร ศัพทวนิช ศิลปินผู้มีความสามารถ ได้เริ่มฝึกหัดวิชานาฎศิลป์โขน ละคร และด้วยพรสวรรค์ทางนาฏศิลป์
ครูแกร ก็สามารถจัดตั้งคณะละคร หุ่นละครเล็กของตนเองได้  และได้คิดประดิษฐ์หุ่นเชิดขึ้นมา ได้เรียนแบบลักษณะโครงสร้างต่างๆมาจากหุ่นหลวง และได้ไม่มี เข้าไปเล่นถวายแก่ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ท่านจึง

หุ่นละครเล็ก
การแสดงโชว์หุ่นละคร
หุ่นละครเล็ก
การแสดงหุ่นละครเล็ก

ตั้งนามการแสดงหุ่นเชิดของครูแกร ให้ว่าละครเล็ก หรือหุ่นละครเล็ก และได้แต่งตั้งให้ครูแกร เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดหุ่นละครเล็ก   หลังจากที่ครูแกร เสียชีวิตลง ได้มอบหมายหุ่นละครเล็ก ให้แก่ ครูสาคร ยังเขียวสด (โจ หลุยส์)  ซึ่งเป็นลูกศิษย์ในคณะ  ต่อมาไม่นาน ครูสาครได้มอบชุดหุ่นละครเล็ก ให้แก่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ และครูสาครได้สร้างหุ่นฤาษี เพื่อบูชาระลึกถึงครูแกร และได้เริ่มเปิดการแสดงครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2528 ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครูสาคร ได้ตั้งชื่อคณะหุ่นละครเล็กว่า   “หุ่นละครเล็ก คณะสาครนาฏศิลป์ ละครเล็กหลานครูแกร”

ลักษณะของหุ่นละครเล็กมีรายละเอียด แต่วิธีการทำที่แตกต่างจากหุ่นกระบอก เพราะหุ้นกระบอก มีเพียงหัวกับมือ
แต่หุ่นละครเล็ก เป็นหุ่นทั้งตัว จะปะกอบด้วยส่วนหัว ส่วนลำตัว และมีแขน มีขา และนางมาประกอบรวมกัน สร้างให้หุ่นเคลื่อนไหวได้เหมือนคน หุ่นทุกตัวว่าจะมีขนาดเท่ากับสัดส่วนของคน เพียงแต่ย่อให้เล็กลง เท่านั่นเอง

และทั้งหมดก็คือที่มา ของหุ่นกระบอก ศิลปะการแสดงของไทย แอดมินหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่านนะคะ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

กีต้าร์ เครื่องดนตรีประเภทสาย สนใจคลิก กีต้าร์ เครื่องดนตรีประเภทสาย

สนับสนุนโดย bacara 168

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛