28/09/2022

หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ สถานที่แหล่งรวบรวมศิลปะวัฒนะธรรมของชาวจังหวัดพะเยา สถานที่แห่งนี้เป็น
แหล่งรวบรวมวัตถุโบราณต่างๆที่อยู่ในยุคหินของเมืองพะเยา และเก็บรวบรวมเพื่อนำมาเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ และที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวรรณกรรม ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม และด้านประเพณีต่างๆ
ที่เกิดในพื้นที่ และท้องถิ่นของชาวพะเยา แต่ก่อนที่เราจะไปชมงานศิลปะ แอดมินขอแนะนำกับ Dua Lipa นักร้องสาวมั่นทรงเสน่ห์ ที่ใครๆต่างรู้จักเธอ ด้วยเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง คาสิโนออนไลน์เว็บตรง เครดิตฟรี ที่สร้างรายได้ที่ทำเงินได้จริงให้กับเรามาตลอด

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ
บรรยากาศข้างใน

ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆ และยังมีงานศิลปะ ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนมาถึงในปัจจุบันที่ได้รวบรวม และนำมาเผยแพร่ที่นี่ใจกลางเมือง เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษา และค้นหาและรับรู้สิ่งที่เคยมีมาตั้งแต่โบราณ โดยหอวัฒนะธรรมแห่งนี้จะมีการจัดแสดงวัตถุโบราณต่างๆ และศิลปะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการวาดรูป หรือศิลปะการแสดงที่จะมีการจัดนิทรรศการสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ช่วง และความสนใจ โดยที่นี่จะรวมประวัติของจังหวัดพะเยาทั้งหมด และสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่โดยมีการจำลองใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และจัดทำโครงสร้างต่างๆให้สื่อออกมาอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

ศิลปะโบราณ

โดยจะมีทั้งหมดห้าห้อง และแบ่งเป็นสัดส่วนจะเป็นศิลปะล้านนาแบบประยุกต์ และจะมีประวัติของคนที่นี่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของคนสมัยก่อน มีการละเล่นต่างๆของคนไทยที่อยู่ในพื้นที่  มีการจัดแสดงของเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุหลาย 100 ปี มีลานศิลาจารึกที่มีความสวยงาม และมีความเก่าแก่ ที่มีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 22 และโบราณวัตถุในยุคหินที่มีการจัดจำลองขึ้นมา มีงานเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่มีงานแกะสลักต่างๆ โดยช่างที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น

และในปัจจุบันได้มีการเปิดให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานของที่นี่ โดยทุกท่านก็ได้ให้ความสนใจกับประวัติของเมืองพะเยาและวัตถุโบราณในยุคหิน ที่มีการก่อตั้งของเมืองพะเยา และตื่นตาตื่นใจกับวัตถุโบราณที่มีอายุมากกว่า 7000 ปีและได้รู้ถึงการครองเมือง และการสู้รบกว่าจะมีเมืองพะเยา

ภาพมุมสูง

โดยการสื่อจากสื่อเป็นภาพของงานศิลปะที่โรงสีอย่างสวยงามและสื่อสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือ วิดีโอวีดีทัศน์เพื่อให้มีความเข้าใจง่ายขึ้นและได้เห็นภาพที่ชัดเจน ที่นี่จะส่งเสริมให้วัยรุ่น และเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนะธรรม และส่งเสริมให้มีรายได้เสริมจากงานศิลปะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยในช่วงวันหยุด หรือปิดเทอมที่นี่จะมีชมรมให้เด็กมาเป็นมัคคุเทศก์ในการชมของที่นี่ และที่นี่จะเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛