01/07/2022

หมอลำ นั้นเป็นรูปแบบวัฒนธรรมทางภาคอีสานของประเทศไทย โดยสามารถแบ่งออกได้หลายอย่าง ตามลักษณะทำนองของการลำ อาทิ เช่น ลำเต้ย ลำกลอน ลำเรื่องลำเรื่องต่อกลอนลำเพลิน ลำซิ่ง โดยคำว่า “หมอลำ” มาจากคำ 2 คำนั้นมารวมกัน อันได้แก่ “หมอ” นั้นหมายถึงผู้มีความชำนาญ และ “ลำ” หมายถึง การบรรยายในเรื่องราวต่างๆ อันด้วยทำนองอันไพเราะดังนั้นหมอลำจึงหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญในการบรรยายในเรื่องราวต่างๆ ด้วยทำนองเพลงนั่นเอง

วิวัฒนาการของ หมอลำ

หมอลำ
การแสดงหมอลำ

ในความเจริญก้าวหน้าของหมอลำก็คงเหมือนกับความเจริญก้าวหน้าของสิ่งอื่นๆ เริ่มแรก นั้นคงเกิดจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่านิทานหรือวรรณคดีที่เกี่ยวกับจารีตประเพณีและศีลธรรม นั้นโดยเรียกลูกหลานมาฟังกันมาก และซึ่งจะนั่งเล่าก็คงไม่เหมาะ จึงต้องยืนขึ้นเล่า ครั้นผู้เล่าเพียงแต่เล่า โดยไม่ออกท่าออกทางก็คงจะไม่สนุก

 ผู้เล่าจึงจำเป็นต้องยกไม้ยกมือแสดงท่าทางให้ เป็นพระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก นักรบ เสนา นั้นเป็นต้น และเพิ่มความน่าตื่นเต้นด้วยสำเนียงสั้นยาว จะใช้เสียงสูงต่ำประกอบ และหาเครื่องดนตรีประกอบเช่น ซอ ปี่ แคน นั้นเพื่อให้ เกิดความสนุกครึกครื้น โดยผู้แสดงมีเพียงแต่ผู้ชายอย่างเดียวดูไม่มีรสชาติเผ็ดมัน จึงจะจำเป็นต้องหาผู้หญิงมาแสดงประกอบ จึงถือเป็นการลำแบบสมบูรณ์ เมื่อผู้หญิงมาเกี่ยวข้อง

หมอลำ
การแสดงหมอลำ

ในเรื่องต่างๆ ก็ตามมา เช่น เรื่องเกี้ยวพาราสี เรื่องแบบชิงดีชิงเด่น ยาด(แย่ง)สามี ภรรยา เรื่องตลกโปกฮาตามแต่ท้องเรื่องที่เล่านั้น ในเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปวัฒนาการของหมอลำนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนั้นๆ อาทิ หมอลำกลอน ในลักษณะเป็นการลำที่มีหมอลำชายหญิงสองคนลำสลับกันและมีเครื่องดนตรีประกอบเพียงชนิดเดียวคือ แคน การลำมีทั้งลำ เรื่องนิทานโบราณคดีอีสานจะเรียกว่า ลำเรื่องต่อกลอนลำทวย(ทายโจทย์ปัญหา) ซึ่งผู้ลำจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถตอบโต้ โดยยกเหตุผลมาหักล้างฝ่ายตรงข้ามได้

ในต่อมามีการเพิ่มผู้ลำขึ้นอีกหนึ่งคน อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้ โดยการลำจะเปลี่ยนเป็นเรื่องชิงรักหักสวาท ยาดชู้ยาดผัว เรียกว่า ลำชิงชู้ ในปัจจุบันกลอนนั้นหาดูได้ยากเพราะขาดความนิยมลง ไปมาก แต่ทว่าปัจจุบันได้วัฒนาการมาเป็นหมอลำกลอนซิ่งเพื่อความอยู่รอดและผลก็คือได้รับความนิยมในปัจจุบัน

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ศิลปะการตัดเย็บชั้นสูงของไทยคลิก พัสตราภรณ์

โดย คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง มือถือ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛