01/07/2022

สถาปัตยกรรมขอม จะมีการออกแบบก่อสร้างอย่างมีระเบียบแบบแผน และภายในอาณาบริเวณของปราสาท จึงจะมีการวางตำแหน่งและการสร้างทางสถาปัตยกรรม ในภายใต้คติความเชื่อเรื่องศาสนสถานอันเป็นที่สถิตของเทพเจ้า และก็เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ในคติการสร้างปราสาท นั้นสามารถจำแนกแบ่งแผนผังโครงสร้างได้ 2 แบบใหญ่ๆ

สถาปัตยกรรมขอม ในรูปแบบต่างๆ

สถาปัตยกรรมขอม
สถาปัตยกรรมแบบขอม

1. แบบแผนผังล้อมรอบจุดศูนย์กลาง ซึ่งจะมีองค์ปราสาทประธานอยู่ตรงกลาง ที่ล้อมรอบด้วยระเบียงคด อาจมีสระน้ำและก็กำแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมขอมแบบนี้สร้างอยู่บนพื้นราบ

2. แบบแผนผังที่ได้สร้างตรงเข้าสู่จุดศูนย์กลาง นั้นเป็นคติความเชื่อเรื่องศาสนสถานที่อยู่บนภูเขา และด้วยความรู้สึกถึงการเดินทางจากทางพื้นราบของโลกมนุษย์ ได้ไปเฝ้าเทวาลัยอันเป็นที่สถิตของเทพเจ้าที่ได้ประทับอยู่บนสวรรค์อันเป็นที่สูง และตลอดเส้นทางจะนิยมสร้างบันไดแถบทางเดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อที่นำขึ้นไปสู่ปราสาทประธานที่อยู่บนยอดที่สูงสุด

สถาปัตยกรรมของอินเดียวัดที่หินตัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นประติมากรรมที่ถูกกันอย่างแพร่หลายนำมาใช้ในภาคใต้ของประเทศอินเดียและสถาปัตยกรรมของกัมพูชา , Annamese คือเขมร และ ชวาที่วัดของมหานครอินเดีย และในการศึกษาสถาปัตยกรรมอังกอร์ใด ๆ นั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับสถาปัตยกรรมทางศาสนาเนื่องจากอาคาร Angkorian ที่มีความเหลือทั้งหมดมีลักษณะทางศาสนา และในช่วงเวลาของอังกอร์มีเพียงวัดและอาคารทางศาสนาอื่น ๆ เป็นเท่านั้นที่สร้างด้วยหิน

สถาปัตยกรรมขอม
สถาปัตยกรรมแบบขอม

วัดหลายแห่งนี้ที่ถูกสร้างขึ้นก่อนที่กัมพูชาจะได้กลายเป็นอาณาจักรเขมรที่ได้มีอำนาจซึ่งมีอำนาจเหนือภูมิภาคอินโดจีนส่วนใหญ่ และในเวลานั้นกัมพูชานั้นเป็นที่รู้จักกันในนามของอาณาจักรเฉินลาซึ่งเป็นรัฐบรรพบุรุษของอาณาจักรของขอม เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมก่อนอังกอร์มีสามแบบ

อาคารที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาดังเช่นที่อยู่อาศัยที่สร้างด้วยวัสดุที่เน่าเสียง่ายอย่างเช่นไม้จึงไปไม่รอด เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาของอังกอร์ที่มีลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบและลวดลายซึ่งระบุไว้ในอภิธานศัพท์ด้านล่างนั้น เนื่องจากเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันจำนวนมากและประสบความสำเร็จซึ่งกันและกันในช่วงสมัยของอังกอร์คุณลักษณะทั้งหมดนี้ไม่ได้มีหลักฐานที่เท่ากันตลอดช่วงเวลาดังกล่าว อันที่จริงนักวิชาการนั้นได้อ้างถึงการมีหรือไม่มีคุณลักษณะดังกล่าวว่าเป็นแหล่งหลักฐานหนึ่งในการที่สืบหาซากศพ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ประเด็นร้อนจอห์นนี่เดป์และแอมเบอร์คลิก การฟ้องร้องครั้งยิ่งใหญ่

โดย ufabet เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛