01/07/2022

ศิลปะเขมร เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษปี 9-15 โดยช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาณาจักรขอมก่อตังเพื่อให้หลายคนเชื่อในเรื่องของเทวดา เพื่อกำจัดพวกที่จะมาล้มล้างในช่วงนั้นเขมรโดนรุกล้ำเรื่องการล้มล้างเพื่อที่จะยึดครองเขาจึงต้องหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวประชาชนเพื่อให้เป็นตัวเชื่อมอันใดอันหนึ่งให้เข้ากัน ศิลปะเขมรเป็นสถาปัตที่เห็นได้อย่างชัดเจน การสร้างหรือการปั่นศิลปะขึ้นมาโดยยังหลงเหลือให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นนครวัด พนมดา

ศิลปะเขมร

ศิลปะเขมร

ในบทความนี้เราจะมายกตัวอย่างศิลปะเขมรท่จะเห็นได้ชัดนั้นก็คือนครวัด โดยเป็นนครวัดที่คล้ายกับปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยตั้งที่กัมพูชา เป็นเมืองหลวงที่กษัตริย์เขมรปกครองอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 890 เมื่อพระเจ้ายโสวรมันที่ 1 ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังนครอังกอร์ จนถึงประมาณปี 1210 กษัตริย์แห่งนครอังกอร์ได้ควบคุมพื้นที่ที่ขยายจากปลายด้านใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนไปทางเหนือสู่ยูนนาน และจากเวียดนามไปทางตะวันตกจนถึงอ่าวเบงกอล 

ในช่วงยุคนี้ กษัตริย์เหล่านี้ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการที่ออกแบบมาเพื่อเชิดชูทั้งตนเองและเมืองหลวงของราชวงศ์ ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จักรวรรดิอังกอร์ก็ตกต่ำลง แม้จะช้าถึง 1280 อังกอร์ยังคงเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองและเป็นหนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดในเอเชีย อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ได้สิ้นสุดลง นครวัดได้กลายเป็นศาลเจ้าในศาสนาพุทธ และกองทัพไทยก็เฝ้าดูอยู่ ในปี ค.ศ. 1431 พวกเขาได้ปล้นเมืองที่ถูกทิ้งร้าง     

นครวัดสร้างจากหินทราย 6-10 ล้านก้อน โดยแต่ละก้อนมีน้ำหนักเฉลี่ย 1.5 ตัน เมืองอังกอร์ต้องการหินมากกว่าปิรามิดอียิปต์ ทั้งหมด รวมกัน และเดิมครอบครองพื้นที่ที่ใหญ่กว่าปารีสในปัจจุบันมาก เนื่องจากความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของรูปแบบอาคารโดยรวม จึงเป็นที่ชัดเจนว่า Angkor ได้รับการออกแบบและจัดการโดยสถาปนิกที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศิลปะเขมร

วัดได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดทางศาสนาและการเมืองที่นำเข้าจากอินเดีย แม้ว่าจะปรับให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นก็ตาม ตั้งแต่สมัยพระเจ้ายโสวรมันที่ 1 ซึ่งเมืองนี้ (แต่เดิมเรียกว่ายโสธราปุระ) ได้รับการตั้งชื่อ อังกอร์ได้รับการออกแบบให้เป็นจักรวาลเชิงสัญลักษณ์ตามแบบจำลองจักรวาลวิทยาอินเดียแบบดั้งเดิม และวัดต่างๆ ของนครแห่งนี้

ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กษัตริย์เขมรสามารถมั่นใจได้ ของความเป็นอมตะโดยการถูกระบุอย่างใกล้ชิดกับ Shaiva หรือหนึ่งในเทพที่สำคัญอื่น ๆ ของอาณาจักร ตัวอย่างเช่น นครวัดถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อเป็นวัดและสุสานฝังศพขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นที่ฝังศพของพระวิษณุ และเพื่อยืนยันตัวตนอมตะและนิรันดร์ของพระองค์กับพระวิษณุนั้นเอง

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐     ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐     

ศิลปะที่น่าสนใจ ศิลปะขอมโบราณ

Credit สล็อต

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐     ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐