01/07/2022

ประวัติ ศิลปะการต่อสู้ ทั่วโลกมีศิลปะการต่อสู้ที่หลากหลาย โดยทั่วไปแล้วศิลปะการต่อสู้มีเป้าหมายร่วมกันคือเพื่อเอาชนะบุคคลหรือเพื่อป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางร่างกาย ภายในศิลปะการต่อสู้ส่วนใหญ่มีจิตวิญญาณที่ลึกซึ้ง ทุกสไตล์มีความรู้สึก ที่แตกต่างกันซึ่งช่วยรวบรวมศิลปะการป้องกันตัว 

ประวัติ ศิลปะการต่อสู้

ศิลปะการต่อสู้

ประวัติศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ทั่วโลกนั้นซับซ้อน กลุ่มคนส่วนใหญ่ต้องป้องกันตัวเองในบางครั้งและได้พัฒนาเทคนิคการต่อสู้เพื่อจุดประสงค์นั้น การพัฒนาศิลปะการป้องกันตัวหลายอย่างเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางการทหารด้วย อย่างไรก็ตาม เทคนิคเหล่านี้จำนวนมากได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา แม้แต่ในระดับบุคคลในชนบท

ภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของกลุ่มคนในตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะมาจากอาวุธสมัยใหม่ เช่น ปืนไรเฟิลอัตโนมัติมากกว่าผู้ชายที่มีดาบ นอกจากนี้ การดูแลรักษาศิลปะการป้องกันตัวยังต้องใช้เวลาหลายปีในการสอนจากครูที่ดีในการถ่ายทอดศิลปะให้กับคนรุ่นเดียว ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ทีเดียวที่ศิลปะการต่อสู้แบบใดแบบหนึ่งจะอยู่รอดและกลายเป็นที่นิยมในวัฒนธรรมปัจจุบัน และศิลปะแต่ละชิ้นที่ทำเช่นนั้นก็มีประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์

ศิลปะการต่อสู้ สมัยใหม่

ศิลปะการต่อสู้

ความสนใจของชาวตะวันตกในศิลปะการป้องกันตัวเอเชียตะวันออกมีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องจากการค้าระหว่างอเมริกากับจีนและญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ชาวตะวันตกค่อนข้างน้อยที่ฝึกฝนศิลปะจริง ๆ โดยพิจารณาว่าเป็นเพียงการแสดง การสาธิตศิลปะการต่อสู้ครั้งแรกในตะวันตกหลายครั้งดำเนินการโดยชาวเอเชียในการแสดงเพลง ซึ่งช่วยตอกย้ำการรับรู้ของศิลปะการต่อสู้ว่าเป็นการแสดงอันน่าทึ่ง

เมื่ออิทธิพลของตะวันตกเติบโตขึ้นในภาคตะวันออก บุคลากรทางทหารจำนวนมากขึ้นใช้เวลาในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และที่อื่นๆ การสัมผัสกับศิลปะการต่อสู้ระหว่างสงครามเกาหลีก็มีความสำคัญเช่นกัน ทหารบางคนค่อยๆ มองเห็นคุณค่าของศิลปะการต่อสู้แบบตะวันออกและเริ่มฝึกฝน

การนำเทคนิคต่างๆ มาใช้และการส่งต่อระบบศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดไปยังตะวันตกอย่างค่อยเป็นค่อยไปจึงเริ่มต้นขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษ 1950 เมื่อการส่งออกระบบเริ่มได้รับแรงผลักดันจริงๆ บุคลากรทางทหารของสหรัฐฯ กลุ่มใหญ่ได้รับการสอนศิลปะเกาหลี (เทควันโด) ระหว่างความขัดแย้งในเกาหลี และหลายคนเหล่านี้ได้นำการฝึกอบรมกลับบ้าน และยังคงฝึกฝนและสอนต่อไปหลังจากการถอนกำลัง ในช่วงทศวรรษ 1960 ศิลปะญี่ปุ่นอย่างคาราเต้และยูโดได้รับความนิยมอย่างมาก

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐     ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐     

ดนตรีแห่ง ยุคบารอก

Credit ป๊อกเด้ง

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐     ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐