01/07/2022

วงดนตรีสุนทราภรณ์ นั้นเป็นวงดนตรีแบบแนวเพลงไทยสากลแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ก่อตั้งในอดีตขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 ชื่อเสียงอันเลื่องชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นดังมาเสมอ วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมารู้จักกับวงดนตรีที่โด่งดังในอดีต ไปรับชมกันเลยค่ะ

วงดนตรีในตำนาน วงดนตรีสุนทราภรณ์

วงดนตรีสุนทราภรณ์
สุนทราภรณ์

 โดยที่มีศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น ครูเอื้อ สุนทรสนาน, คุณมัณฑนา โมรากุล, คุณรุจี อุทัยกร, คุณสุปาณี พุกสมบุญ, คุณเลิศ ประสมทรัพย์, คุณชวลี ช่วงวิทย์, คุณวินัย จุลละบุษปะ, คุณสุภาพ รัศมิทัต, คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี, คุณจันทนา โอบายวาทย์, คุณจุรี โอศิริ, คุณวรนุช อารีย์, คุณศรีสุดา รัชตะวรรณ, คุณพูลศรี เจริญพงษ์, คุณสมศักดิ์ เทพานนท์, คุณรวงทอง ทองลั่นธม

คุณหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, คุณอ้อย คุณอัจฉรา, คุณมาริษา อมาตยกุล, คุณบุษยา รังสี, คุณโสมอุษา, คุณช่อชบา ชลายลนาวิน, คุณพันธ์พร วัฒนเรืองไร, คุณช่อฉัตร รัตนกมล, คุณธรรมรัตน์ นวมะรัตน์, คุณสุวณีย์ เนื่องนิยม, คุณยรรยงค์ เสลานนท์, คุณรุ่งฤดี แพ่งคุณผ่องใส, คุณศรวณี โพธิเทศ, คุณนพดฬ ชาวไร่เงิน, คุณจินตนา สุวรรณศิลป์ เป็นต้น

ในการรวมกลุ่มของนักดนตรีวงสุนทราภรณ์ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 โดยคุณเอื้อ สุนทรสนาน กับเพื่อน ๆ ที่ร่วมกันตั้งวงดนตรีไทยฟิล์ม ของบริษัท ภาพยนตร์ไทยฟิล์ม จำกัด ตั้งโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล แต่เมื่อบริษัทเลิกกิจการในปี พ.ศ. 2482 ประจวบกับวิลาศ โอสถานนท์ อธิบดีกรมโฆษณาการ นั้นดำริให้มีวงดนตรีประจำกรม คุณเอื้อและเพื่อนนักดนตรีวงไทยฟิล์ม

วงดนตรีสุนทราภรณ์
สุนทราภรณ์

 จึงได้เข้ามาประจำเป็น วงหัสดนตรีกรมโฆษณาการ ที่ในต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนักดนตรีชุดเดียวกันนี้ แต่เมื่อรับงานของทางราชการ จะใช้ชื่อว่า วงดนตรีกรมโฆษณาการ นั้นแต่เมื่อใช้รับงานส่วนตัว ในนอกเวลาราชการ จะให้ใช้ชื่อว่าวงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยชื่อมีที่มาจาก นามสกุลของเอื้อ สุนทรสนาน สนธิคำกับชื่อคนรักของเอื้อ (อาภรณ์)

แต่ทว่าในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการใช้ชื่อทั้งสองนั้นเปลี่ยนไป โดยวงสุนทราภรณ์ เป็นสิทธิมรดกตามกฎหมายของคุณอติพร เสนะวงศ์ บุตรสาวของคุรเอื้อกับคุณอาภรณ์ สกุลเดิม: กรรณสูต ส่วนวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มีคุณโฉมฉาย อรุณฉาน นิตยา อรุณวงศ์ เป็นหัวหน้าหลัก ในวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณค่ะ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

เพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว

ดย ufath

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛