20/08/2022
มโนราห์ หรือโนรา

มโนราห์ หรือโนรา ทุกคนก็จะรู้จัก และคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะเป็นศิลปะและการแสดง ของชาวภาคใต้ที่รู้จักกันดีอย่างแพร่หลาย เป็นการแสดงพื้นบ้าน ที่มีความสนุกสนาน แต่เราไม่รู้เลยว่า มโนราห์หรือรำโนรา มีประวัติความเป็นมาอย่างไร เคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ ที่นำมา เล่าเรื่องราวในละคร หรือภาพยนตร์ต่างๆ และในวันนี้แอดมินก็จะพาทุกท่าน ไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะการแสดง ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร และมีความสำคัญกับคนภาคใต้อย่างไรบ้าง

มโนราห์ หรือโนรา
การแสดงโนรา

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

มโนราห์ หรือโนรา ศิลปะของภาคใต้

เรียกได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงของท้องถิ่น และเป็นการแสดงพื้นบ้านพื้นเมือง ที่สื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
ภาคใต้ โดยการแสดงหรือการละเล่นนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และสืบทอดต่อกันมาจนปัจจุบัน โดยเกิดขึ้นเมื่อสมัย
กรุงศรีอยุธยา โดยมีการร่ายรำ การร้อง และมีดนตรีประกอบการแสดง ที่แฝงไปด้วยข้อคิด  และคติสอนใจ หรือแม้แต่ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ และเล่าเรื่องราวของละคร มีการเลียนแบบละครในวรรณคดี เพื่อให้เกิดความสนุก จึงเหมาะกับการเล่นในงานรื่นเริง งานสังสรรค์ แต่จะเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นชั้นสูง เพราะความเชื่อของคนใต้ จะต้องมีพิธีกรรม
ที่สำคัญ เพื่อเชิญบรรพบุรุษของโนรามายังโรงพิธี เพื่อเป็นการไหว้ครู เป็นการเคารพ และทำให้การแสดงผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

มโนราห์ หรือโนรา
การแสดงของภาคใต้

ให้ชื่อว่าเป็นศิลปะการแสดงที่มีมนต์เสน่ห์เป็นอย่างมาก ว่าจะ เป็นการร่ายรำ และการขับร้อง หรือว่าเสื้อผ้าเครื่อง
เเต่งกาย ล้วนแล้วแต่เป็นที่งดงาม และ เป็นเอกลักษณ์ของคนท้องถิ่น ที่มีความสวยงามไม่เหมือนกับที่อื่นโดยการขับร้อง จะร้องเป็นกลอนสด  ผู้ที่ขับร้องจะต้องมีไหวพริบ ต้องมีความไว ในการต่อบทกลอน และบทร้อง ให้สัมผัสกัน
ในเนื้อเรื่องและเนื้อร้อง ทั้งดนตรีที่ประกอบ แล้วก็จะต้องให้เข้ากับเนื้อร้อง จังหวะการตั้งรับ ส่วนในเรื่องของการ
เเต่งกายก็จะมีทั้งหมด 14 ชิ้น แตกต่างกันของตัวพระ และตัวนางขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่อง และบทที่จะเล่นเล่าเรื่องนั่นเอง

มโนราห์ หรือโนรา
การแสดง

ในส่วนของการแสดง  จะมีการรำ ที่แสดงความสามารถ และความชำนาญ มีความคล่องแคล่ว มีความอ้อนช้อย
ในการร่ายรำ เพื่อสื่อถึงเรื่องราว เพื่อทำให้คนดูเกิดความสนุกสนาน และเข้าถึงตัวละคร เนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี ท่ารำจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว แต่ไม่มีท่าที่ต้องเหมือนกัน ใช้ความถนัด และความชำนาญของนางรำ และถ่ายทอดออกมาให้เข้ากับบทร้องหรือว่าเนื้อเรื่อง และนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนปัจจุบัน สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน  และชาวภาคใต้ก็ยังสอนคนรุ่นต่อไป เพื่อไม่ให้ศิลปะหายไปจากบ้านเมือง

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ขิม เครื่องดนตรีไทยที่มีมายาวนาน สนใจคลิก ขิม เครื่องดนตรีไทย

สนับสนุนโดย บาคาร่า 168

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛