28/09/2022
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  ในวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปชมงานศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ ที่มีความหลากหลายและเป็นแหล่ง รวบรวมศิลปะต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเอง นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวบรวมและแหล่งเรียนรู้ ในเรื่องของประวัติศาสตร์ไทย ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกเช่นกัน และยังรวบรวมเกี่ยวกับ โบราณวัตถุ ต่างๆของจังหวัด และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนมาถึงในปัจจุบัน แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ณ ช่วงโบราณ เอาเป็นว่าอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์และศิลปะ วัฒนธรรมของ
ที่นี่กันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้น ตามแอดมินไปศึกษาค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันเลยค่ะ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

แล้ววันนี้แอดมินจะพาไปศึกษาค้นหา เรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีเรื่อง ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยมากมาย
โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2510 โดยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่เป็นแหล่งรวบรวมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมด โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีอาคารอยู่ทั้งหมดจำนวนสี่หลัง โดยแบ่งหมวดหมู่และแบ่งส่วนออกอย่างเป็นระเบียบ

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

โดยโซนแรกจะเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนมาถึงยุคปัจจุบันของจังหวัดนครศรีธรรมราช และที่มาความเชื่อกว่าจะมาเป็นนครศรีธรรมราช และอำเภอต่างๆของจังหวัด และให้แสดงและเล็งให้เห็นถึงความสำคัญของจังหวัด และจำลองบุคคลสำคัญ ผู้ก่อตั้ง และผู้ที่มีความสำคัญของเมืองนครแห่งนี้ และได้จำลองเหตุการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ และได้มีประวัติความเป็นมา และมีเหตุการณ์จำลองให้ผู้ที่เข้ามารับชมได้เห็น และเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เกิดความ สนุกสนานและไม่น่าเบื่อในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แล้วและยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับวัตถุโบราณที่ค้นพบ และค้นเจอในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย และได้มีการจัดทำหุ่นแสดง เปรียบเทียบ และเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการติดต่อค้าขายกับ
ชาวต่างชาติ จนทำให้ คนเมืองนคร มีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการติดต่อค้าขาย และมีมิตรสัมพันธไมตรีที่ดี และ
ยังได้จำลองเรื่องราวทางศาสนา ของคนในเมืองนคร

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

และจำลองเรื่องราววัฒนธรรมต่างๆ การละเล่นต่างๆ ของคนเมืองนคร เพื่อเป็นการสืบทอด และรักษาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับคนในท้องถิ่นไปอย่างยาวนาน และยังปลูกฝังให้คนในจังหวัด สืบสาน และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้มีต่อไป และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการต่างๆ ในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจ และที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับ วัยรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รักในงานศิลปะ และรักษา วัฒนธรรมต่างๆให้อยู่จังหวัด
ต่อไป และผู้ที่มีความสนใจ สามารถเข้ามารับชมงานศิลปะได้ ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

 ประวัติส่วนตัวของรูเพิร์ต กรินต์ สนใจคลิก  ประวัติส่วนตัวของรูเพิร์ต กรินต์

สนับสนุนโดย บาคาร่า 168

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛