28/09/2022
พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี

พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี อย่างที่ทราบกันดีว่าพิพิธภัณฑ์มีหลากหลายมากมายที่อยู่ในประเทศไทยและในหลายจังหวัด ซึ่งแล้วแต่ว่าในพื้นที่ นั้นๆจะมีอะไรและ มีของเก่าแก่โบราณอะไรอยากจะเผยแพร่หรือปลูกฝังให้กับคนในจังหวัดได้เรียนรู้และได้เข้ามารับชมและในวันนี้ก็เช่นกันแอดมินจะพาทุกท่าน ไปชมพิพิธภัณฑ์ ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของทางภาคใต้ ที่มีประชาชนและประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง ชาวปัตตานีส่วนมากจะนับถือหลากหลายศาสนา เอาเป็นว่ามาดูกันว่าวันนี้แอดมินจะพาท่านไปชมศิลปะวัฒนธรรมอะไรของที่นี่และมีอะไรน่าสนใจ นอกเหนือจากนี้ ถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าไปศึกษาค้นหาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาวปัตตานีกันได้เลยค่ะ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี
รูปปั้นคนจีน

พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นจุดศูนย์รวมและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ ชาวจังหวัดปัตตานีที่รวบรวม เกี่ยวกับ จังหวัดปัตตานีและชุมชนของจังหวัดปัตตานีมีประวัติความเป็นมาและมีที่มา กว่าจะมาเป็นจังหวัดนี้ได้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึง ประวัติความเป็นมา ว่ายากลำบากแค่ไหน และยังมี ประวัติของเทพต่างๆที่ชาวปัตตานีนับถือเพราะส่วนมากชาวปัตตานี จะเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก โดยมีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากเช่นกัน เป็นที่รวบรวมของภาพถ่ายศิลปะต่างๆยุคสมัยต่างๆ มีประวัติขององค์พระที่มาจากประเทศจีน การอยู่อาศัยของคนในพื้นที่วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในสมัยก่อน โดยมีประวัติเล่าขานต่อกันมาว่ามีเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี
ภายใน

ท่านเป็นเทพแห่งความเมตตา เป็นเทพเจ้าที่ช่วยเหลือผู้คนที่นี่ ท่านเป็นคนที่มีจิตใจดี และช่วยเรื่องโชคลาภและค้าขายให้กับชาวบ้านที่นี่ ทำให้ชาวบ้าน มีความผูกพันกับเรื่องเล่าจึงได้จัดตั้งศาล เพื่อเอาไว้บูชา และเคารพสักการะเพื่อเป็นแรงยึดเหนี่ยวในชีวิต และยังเป็น เทพเจ้าที่ช่วยเหลือทุกคน ที่อยู่ในปัตตานีและผู้ที่มีความเคารพท่าน โดยที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ชาวบ้านจัดทำขึ้น แลยังเป็นสถานที่ที่ไว้ให้ผู้คนได้มาศึกษาและได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิชาการของที่นี่ โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับโบราณจีน

พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี
รูปวาดงานศิลปะ

ที่นี้ยังเปิดเป็นศูนย์นิทรรศการ และหอนิทรรศการ เป็นจำนวนสองชั้น จัดแสดงงานวิชาการต่างๆตามยุคตามสมัย และจัดนิทรรศการที่มีความรู้เกี่ยวกับจังหวัดปัตตานีต่างๆ สำหรับใครที่มีความสนใจอยากเข้าไปศึกษาศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีก็สามารถเดินทางมาได้ในทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยังได้กราบไหว้ท่านเทพเจ้าหลากหลายองค์ ที่ชาวปัตตานีนับถือ และศรัทธาเป็นอย่างมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สนใจคลิก พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

สนับสนุน บาคาร่า 168

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛