28/09/2022
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ หลายคนคงจะรู้จักเครื่องปั้นดินเผา เพราะเป็นของที่อยู่คู่กับคนไทย มาตั้งแต่สมัยอดีต และมีมาถึงจนถึงในปัจจุบัน โดยจะพบว่าคนไทย จะนำมาใช้ในครัวเรือน หรือใช้ไหนชีวิตประจำวัน เป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากดินเหนียว และนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิธีชีวิต และความเป็นอยู่ แต่ หากไม่รู้เลยว่า เครื่องปั้นดินเผานั้นมีกระบวนการทำ และนำมาใช้ได้อย่างไร วันนี้แอดมินจะพาทุกท่าน ไปชมประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผา และถูกนำเข้ามาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์ได้อย่างไร ตามแอดมินมาเลยค่ะ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
เครื่องปั้น ก่อนนำไปเผา

ชุมชนชาวมอญ ปัจจุบันได้อาศัยอยู่ในตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเรื่องเล่าว่า  ชาวมอญในสมัยก่อนได้อาศัยอยู่ที่ อำเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครอบครัวของชาวมอญ จำนวนอยู่สี่ครอบครัว ซึ่งทั้งสี่ครอบครัวนี้มีความชำนาญในการทำเครื่องปั้นดินเผา และยังมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาภายในครอบครัวอีกด้วย
ในการทำเครื่องปั้นดินเผา และจะต้องใช้ดินเหนียวที่สามารถอุ้มน้ำได้เป็นอย่างดี และเป็นดินเหนียวที่มีคุณภาพ โดยดินเหนียวจะต้องเป็นดินที่มีความละเอียด และสามารถปั้นเป็นก้อน หรือปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้ เพราะเมื่อนำไปเข้าเตาเผาแล้วจะแปรสภาพออกมาสวยงาม ตามที่ได้ปั้นเอาไว้ โดยไม่มีการแตกหรือหักได้ และชาวมอญทั้งสี่ครอบครัวได้มาพบแหล่งดินเหนียวที่ดีและมีคุณภาพของจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้ตัดสินใจอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักอยู่ที่นี่ เพราะจะได้ย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับแหล่งของดินเหนียวที่มีคุณภาพดี และหลังจากนั้นก็ได้ทำการค้าขายเกี่ยวกับการปั้นดินเผา
ในรูปแบบต่างๆ และได้ยึดอาชีพการปั้นดินเผาเป็นอาชีพหลักเพื่อเป็นการหารายได้เลี้ยงครอบครัว

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
เตาเผา
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
การเผาเครื่องปั้น

โดยเครื่องปั้นดินเผาเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงในปัจจุบันนี้ โดยสืบทอด สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรมกันมายาวนานมากกว่าสองร้อยปี และได้มีการสืบทอดโดยการสอนให้รุ่นลูก รุ่นหลานได้เรียนรู้
การทำ เครื่องปั้นดินเผาเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก และได้มีการก่อตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้มีการแสดงผลงานการปั้นดินเผาของผู้ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่อื่นๆเพื่อเป็นการแสดงผลงาน และเรียนรู้ผลงาน และที่นี่ยังเปิดสอนการปั้นดินเผาแบบโบราณการใช้เตาเผา เป็นเตาฟืนที่ชาวบ้านใช้ อีกทั้งยังเปิดช่องทางให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปั้น และลงมือเผาเองอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการเรียนศิลปะการปั้นดินเผา สามารถมาได้ที่พิพิธภัณฑ์ได้เลย ที่นี่จะเปิดให้เข้าชมฟรี และเปิดทำการทุกวัน ในเวลาตั้งแต่ 08.00-18.00 น.

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ประวัติของศิลปิน เลโอนาร์โด ดา วินชี สนใจคลิก ประวัติของศิลปิน เลโอนาร์โด ดา วินชี

สนับสนุนโดย เว็บ 168

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛