28/09/2022

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าล้านนา เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพื้นบ้านของชาวล้านนาที่รวบรวมเอาสิ่งต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณมาจัดแสดงแล้วมาโชว์ เพื่อเป็นการรักษาศิลปะวัฒนะธรรมไทย ให้อยู่คู่กับคนไทย ไปตลอดกาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะไทย จึงนำมาให้และนำมาเผยแพร่ต่อไป แต่ก่อนอื่นแอดมินอยากแนะนำเศรษฐีอายุน้อย Kylie Jenner of The Kardashian ต้องขอขอบคุณทาง เว็บ 168  ผู้สนับสนุนใจดี ที่สร้างรายได้ที่ทำเงินได้จริงให้กับเรา

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
ภายในพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

อย่างที่ทราบกันดีว่าล้านนาเป็นใจกลางเมืองหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งมีความงดงามและมีประวัติความเป็นมา ที่เก่าแก่และเล่าขานต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยร้านนาจาเป็นดินแดนที่ติดกับรูปแม่น้ำโขงและลุงแม่น้ำสาละวินซึ่งเป็นแม่น้ำหลักของทางภาคเหนือ โดยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของล้านนา   โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มาในรูปแบบของการเผยแพร่ทางศิลปะวัฒนะธรรม ที่เผยแพร่ในเรื่องของเอกลักษณ์ความงามของทางภาคเหนือและความงามทางล้านนาในสมัยก่อน ที่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนาและสัญลักษณ์ของล้านนาภายใต้ทัศนคติความเชื่อและความศรัทธาของคนที่นี่  โดยภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้มีการจัดรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆตั้งแต่สมัยล้านนา ไม่ว่าจะเป็นศิลปะท้องถิ่นหรือศิลปะพื้นบ้านนั่นเอง และจะมีการจัดนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม  

ซึ่งมีพิทฃธพันธ์แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนเชียงใหม่เลยก็ว่าได้เพราะที่พี่จะรวบรวมสิ่งของและ ของพื้นบ้านท้องถิ่นชาวล้านนาโดยจะมีการจัดแสดงทั้งหมดโดยประมาณ 18 ห้อง แต่ละห้องจะมีความงดงามและมีเรื่องราวที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมต่างๆเรื่องของสถาปัตยกรรมของชาวล้านนาเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆของชาวล้านนา พุทธประวัติพุทธศิลป์ของชาวล้านนา และการดำรงชีวิตของชาวล้านนา โดยการจัดแสดงนิทรรศการนี้จะจัดในรูปแบบการจำลอง ให้มันจริง

ภาพโบราณ
ภาพผ้าไทย

เพราะจะให้ผู้ที่มาเข้าชมได้เห็นภาพ และได้เข้าถึงประวัติศาสตร์ของชาวล้านนา  โดยในส่วนมากจ้ะจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เมืองล้านนา และเกี่ยวกับงานจิตรกรรมและหัตถกรรมต่างๆของชาวล้านนาเพื่อให้เป็นการสืบสานศิลปะวัฒนะธรรมไทยและได้เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป โดยภายในพิพิธภัณฑ์จะมีเครื่องสักการะล้านนา มีเครื่องประติมากรรมล้านนา มีเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเขินล้านนาในสมัยก่อน เครื่องจักสานและอุปกรณ์ทำมาหากินของชาวล้านนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์เรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านศิลปกรรมของชาวล้านนาในสมัยก่อนให้กับบุคคลที่มีความสนใจได้เข้ามาเรียนรู้และรู้ถึงวิถีชีวิตของคนล้านนา

โดยการจัดสร้างผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแห่งนี้ก็จะวางแผนผังเมืองโดยที่มีส่วนต่างของวังหน้า ซึ่งให้คนไทยและผู้ที่มีความสนใจได้รู้ได้เห็นถึงการสร้างเมือง  บนพื้นที่ทั้งหมดของที่นี่จำนวน 6 ไร่ ซึ่งในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็บอกรวบรวมเป็นหอศิลปวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เช่นกัน ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นแห่งนี้ โดยที่นี่จะเปิดให้ทำการในทุกวันโดยนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มีความสนใจสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.  โดยจะมีอัตราค่าเข้าชมโดยคนไทย 20 บาท และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 90 บาท  เพื่อเป็นการทะนุบำรุง สถานที่แห่งนี้  และสำหรับใครที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวหรือมาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะวัฒนะธรรมไทยของชาวล้านนา

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛