28/09/2022
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและเป็นสถานที่ที่มีความน่าสนใจมาก เป็นแหล่งรวบรวมเกี่ยวกับงานศิลปะวัฒนธรรมไทย ที่มีตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงในปัจจุบัน และมีการรวบรวมเกี่ยวกับวัตถุโบราณที่เกี่ยวกับชาวบ้านและชุมชนชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ ตั้งแต่สมัยโบราณว่าชีวิตการเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนเป็นอย่างไร เอาเป็นว่าอย่ารอช้าเราไปศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของคนที่นี่กันได้เลยค่ะ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย
ศิลปะชาวบ้าน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย

และในที่นี้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ของชาวบ้านและผู้ที่มีความสนใจ จะมีการรวบรวมวัตถุโบราณของท้องถิ่น ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนมาถึงปัจจุบันให้ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้รับความรู้และนำมาเผยแพร่ทางประวัติศาสตร์ไทยอีกด้วย โดยที่นี่ได้ตั้งอยู่ในตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ บรรยากาศของที่นี่จะมีบรรยากาศที่มีความร่มรืนอยู่ติดกับอาณาเขตของวัด และมีการช่วยเหลือจากวัดมาโดยตลอด และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมศิลปากรอีกด้วย  โดยพิพิธภัณฑ์นี้จะมีความโดดเด่นและมองเห็นได้ชัดเพราะเป็นตึกและเป็นพื้นที่มีขนาดสูง เปรียบเสมือนโบราณคดี ในสมัยก่อนเลยก็ว่าได้

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย
ภายในของที่นี่

ภายในของพิพิธภัณฑ์ จะเป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่
และในห้องนี้ จะมีเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมความเป็นมาของชุมชนของคนที่นี่ จะบอกถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ การทำมาหากิน ของคนจังหวัดขอนแก่นนั่นเอง บอกเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่และ พิพิธภัณฑ์นี้บอกถึงความเป็นท้องถิ่นของคนที่นี่อีกด้วย และบอกถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ในสมัยอดีตจนมาถึงปัจจุบันก็เกือบประมาณแปดร้อยปีแล้ว และยังมีโบราณวัตถุที่จำลองและทำมาจะเก็บไว้ที่นี่ และยังมีงานเกี่ยวกับงานสถาปัตย์ของชาวเขมรโบราณ และงานสถาปัตย์ของชาวขอม ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยและบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ ของคนในสมัยก่อนว่ามีชีวิตชีวาเป็นอยู่อย่างไรบ้าง ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายตามคนอีสานท้องถิ่นนั่นเอง และอีกมุมหนึ่ง
จะเป็น มุมที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนชาวภาคอีสาน การประกอบอาชีพของชาวภาคอีสาน รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภาคอีสานด้วย  ในที่นี้ยังเปิดเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ก็สามารถเดินทางเข้ามารับชมพิพิธภัณฑ์นี้ได้โดยไม่มีวันหยุดและไม่เสียค่าเข้าอีกด้วย

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

Claude Monet จิตรกรจากประเทศฝรั่งเศสชื่อดัง สนใจคลิก Claude Monet จิตรกรจากประเทศฝรั่งเศส

สนับสนุนโดย ufa168bet

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛