01/07/2022
ผ้าไหมไทย

ผ้าไหมไทย เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่ โบราณ และมีมาอย่างยาวนานแล้ว  ผ้าไหมไทย ได้เข้ามาเป็นวัฒนธรรม
การเเต่งกาย ของคนไทยอย่างหนึ่งในสมัยก่อน มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และ สืบสานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ และผ้าไหม
มีมานาน มากกว่า 3000 ปีแล้วด้วย โดยค้นพบ ที่บ้านเชียง อำเภอนาดี อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

จังหวัดที่ทอผ้าไหมเยอะที่สุดก็คือ อีสานนั่นเอง และตอนนี้ยาวไปถึงภาคเหนือแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ นาน พะเยา ลำพูน ลำปาง และอีกมากมาย หลายจังหวัดจนตอนนี้ ทำเอาคนไทยมีอาชีพนี้มากขึ้น และงานมีฝีมือมากขึ้น และยังทำให้ส่งออกต่างประเทศอีกด้วย และจำหน่าย ส่งออกได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

ผ้าไหมไทย
ผ้าไหมของคนไทย

ผ้าไหมไทย ศิลปะที่มายาวนาน

จนปัจจุบัน มีการทอผ้าไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลย ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกันในเนื้อผ้า และลวดลายของผ้าไหม ในเรื่องของความคิด และวัฒนธรรม ฝีไม้ลายมือของผู้จัดทำ   คนไทยสมัยก่อนได้นำสายพันธุ์ ไหมที่เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่น และสามารถมีตัวมีไข่ได้ทั้งปี และทำการปลูกต้นหม่อน เพื่อนำมาเป็นอาหารเลี้ยงตัวไหม และนำตัวไหมที่เลี้ยง มาทำเป็นเส้นด้ายเพื่อทอผ้าไหมนั่นเอง  

ผ้าไหมไทย
ลายของผ้าไหม

ผ้าไหมไทย  เป็นศิลปกรรม สิ่งทออันมีเอกลักษณ์โดดเด่น และงดงามมาก ในด้านของความปราณีต ความละเอียด อ่อนช้อย  ในการทอผ้า และทำลวดลาย  และยังมีหลักฐานทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะของคนไทยในสมัยก่อน ได้นำเอา ฝ้าย ปอ และไหม มาถักทอเป็นผ้า เพื่อใช้ในการนุ่งห่ม ไปงานสำคัญ หรืองานพิธี
เพราะ ถือว่าชุดผ้าไหมที่นำมาตัดเป็นชุดที่สุภาพ เรียบร้อย และดูดีมีราคา  และในสมัยก่อนบนแผ่นดินไทย ได้พบและมีร่องรอยการใช้ผ้าไหม ตั้งแต่สมัยทวารวดี และสมัยลพบุรี โดยในจดหมายจีนได้ที่บันทึกเกี่ยวกับผ้า

ผ้าไหมไทย
ไหมที่ชาวบ้านเลี้ยง
ผ้าไหมไทย
การทอผ้าไหมของชาวบ้าน

และเรื่องราวก็ได้ผ่านไป  จนเป็นหลักฐานที่สำคัญ ที่สนับสนุนถึงความเจริญ ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของไทย
ได้เป็นอย่างดี และคนไทย สามารถผลิตผ้าไหมได้เองวันละหลายร้อยผืน  และได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอีกด้วย ไม่ว่าประเทศจีน มาเลเซีย พม่า อและอีกมากมายหลายประเทศ   โดยได้มีสัญลักษณ์รับรอง ไว้เป็นระดับต่างๆ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสัญลักษณ์ นกยูงไทยให้กับผ้าไหมของไทยจำนวน 4 ชนิด เป็นผ้าไหมไทยที่มีไหมงดงาม จะได้แก่  นกยูงสีทอง นกยูงสีเงิน นกยูงสีน้ำเงิน นกยูงสีเขียว ซึ่งผ้าไหมไทย ได้ทำมูลค่าเงินเข้า ให้กับประเทศไทย จำนวน 683 ล้านบาทเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น เราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ไม่ให้เลือนจางหายไป

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ดีที่สุดในโซล สนใจคลิก พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

สนับสนุนโดย bacara 168

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛