01/07/2022

แพรวา หรือ ผ้าไหมแพรวา นั้นเป็นผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยหรือภูไท มีการทอผ้าแพรวามีมาพร้อมกับวัฒนธรรมของชาวภูไท ซึ่งนับเป็นชนกลุ่มหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดในบริเวณแคว้นสิบสองจุไทยมีดินแดนส่วนเหนือของลาว และ เวียดนาม ซึ่งจะติดต่อกับดินแดนภาคใต้ของจีน ได้อพยพเคลื่อนย้ายผ่านเวียดนาม ลาว แล้วข้ามฝั่งแม่น้ำโขง และเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่แถบเทือกเขาภูพานทางภาคอีสานของไทย

แพรวา หรือ ผ้าไหมแพรวา

ผ้าไหมแพรวา
ผ้าแพรวา

ในส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร โดยที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ การแต่งกาย และการทำทอผ้าไหมที่มีภูมิปัญญาในการทอด้วยการเก็บลายจากการที่เก็บขิด และการจก ที่มีลวดลายที่โดดเด่น ที่มีภูมิปัญญาที่จะได้รับการถ่ายทอดมาจาก มีบรรพบุรุษและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ผ้าแพรวานั้นจึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมาจากชนกลุ่มภูไท

ผ้าแพรวามีความหมายรวมกันว่าเป็นผ้าทอเป็นผืนที่มีขนาดความยาว 1 วา หรือ 1 ช่วงแขน และใช้สำหรับคลุมไหล่หรือห่มสไบเฉียงที่เราเรียกว่าผ้าเบี่ยงของชาวผู้ไทย ซึ่งจะใช้ในโอกาสที่มีงานเทศกาลบุญประเพณีหรืองานสำคัญอื่นๆ และโดยประเพณีทางวัฒนธรรมของหญิงสาวชาวภูไทจะต้องยึดถือปฏิบัติคือเราจะต้องตัดเย็บผ้าทอ 3 อย่างคือ เสื้อดำ ตำแพร

ผ้าไหมแพรวา
ผ้าแพรวา

ซิ่นไหม หรือผ้าแพรวานิยมทอด้วยไหมทั้งผืน มีสีสันและลวดลาย ที่หลากหลายนับเป็นผ้าไทยในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ได้นับความนิยมสูง และในหมู่ผู้นิยมผ้าไทยทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ และโดยเฉพาะที่บ้านโพน อำเภอคำม่วง ในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีการทอผ้าไหมแพรวาที่งดงามและมีชื่อเสียงมาก

ผ้าแพรวานั้นได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอคำม่วง เมื่อปี พ.ศ. 2520 ทรงได้ทอดพระเนตรเห็นชาวภูไท บ้านโพน และแต่งตัวโดยใช้ผ้าแพรวาห่มตามแบบสไบเฉียง หรือเรียกว่า ผ้าเบี่ยง

ท่านได้ทรงสนพระทัยมากจึงโปรดให้มีการสนับสนุน และก็ได้มีพระราชดำริให้ขยายหน้าผ้าให้กว้างขึ้น เพื่อที่จะได้นำผ้าไปใช้เป็นผ้าผืนสำหรับตัดเสื้อผ้าได้ และอีกทั้งพัฒนาลวดลายให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด มีการพัฒนาการทอผ้าแพรวาเกิดขึ้นเพราะพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถที่ท่านได้ทรงทอดพระเนตรเห็นความงาม และคุณค่าแห่งศิลปะชิ้นนี้ในครั้งนั้นอีกด้วย

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ศิลปะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กคลิก โจหลุยส์

โดย เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛