20/08/2022
ผ้าไหมบ้านเขว้า

ผ้าไหมบ้านเขว้า  เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการทอผ้าอย่างหนึ่งของทางภาคอีสาน วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปชมวิธีการทำไหม การทอไหม และที่มาของผ้าไหมบ้านเขว้า  ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร และทำไมถึงมีชื่อเสียงที่โด่งดังในประเทศไทย แนะห้ามีชื่อเสียงได้อย่างไร อย่ารอช้าตามแอดมินมาชมศิลปะความเป็นไทยกันเลยค่ะ

บ้านเขว้า   ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งบ้านเขว้า ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิไม่ไกลมาก ระยะทางโดยประมาณ 14  กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 2776 ไร่ ถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่อยู่เหมือนกัน สภาพภูมิอากาศของบ้านเขว้า จะเหมือนปกติโดยทั่วไปมีฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน เหมือนประเทศไทยปกติ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ผ้าไหมบ้านเขว้า ศิลปะของชาวจังหวัดชัยภูมิ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ผ้าไหมบ้านเขว้า

ประชากรที่นี่มีจำนวนมากและส่วนใหญ่จะเดินทางมาจากทางภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นมาจากนครราชสีมา ขอนแก่น อุบลธานี และจังหวัดต่างๆอีกมากมาย  ได้มาตั้งถิ่นฐานและได้มีภาษาอีสาน เป็นภาษาท้องถิ่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว และที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการปลูกพืช และทำไร่กันส่วนใหญ่
จึงเป็นที่มาของการปลูกต้นหม่อน เพื่อเลี้ยงตัวไหม และนำมาทอเป็นผ้าไหมนั่นเอง

ผ้าไหมบ้านเขว้า ถือเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งทอผ้าที่โด่งดังและรู้จักกันในสังคม และเป็นที่รู้จักกันมาเวลานานเกือบ 200 ปีแล้ว  เป็นชุมชนแห่งการทอผ้าที่ดีที่สุด และที่มีชื่อเสียงโด่งดังในกลุ่มผ้าไหม  เพราะที่นี่ใช้ผ้าพื้นเมือง ที่ทำการทอเองและผลิตเองด้วยฝีมือของชาวบ้าน ในสมัยก่อนจะทอผ้า เพื่อใส่ไปเข้าร่วมในงานพิธีต่างๆที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ  งานบวช งานแต่งงาน และยังใช้เป็นของรับไหว้มงคล

ผ้าไหมบ้านเขว้า
ลายผ้าไหม
ผ้าไหมบ้านเขว้า
ผ้าลายต่างๆ

และต่อมาได้มีการประกวดการตัดเย็บ ทอผ้า จนได้รับการชนะการแข่งขันในหลายๆที่ จนเป็นที่ยอมรับของหมู่คน
โดยทั่วไป และทำให้มีชื่อเสียงตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ ผ้าไหมบ้านเขว้ามีทั้งลวดลายที่สวยงาม และยังเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมินั่นเอง และหลายที่มีชื่อเสียง หรือผ้าที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือ หมี่ขั้นขอนารี เป็นลวดลายที่สวยงาม และเป็นลวดลายที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นมา ที่สื่อสะท้อนถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัด และสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาวบ้าน ในท้องถิ่น และมียังมีการผสมผสานประเพณีของท้องถิ่นเข้าไปด้วย  และแปรรูป
จากผ้าให้มาเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่มีให้เลือกมากมายหลากหลาย และได้จัดจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศอีกด้วย และก็เป็นศิลปะวัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อกันมาและ อนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูก รุ่นหลานได้สานต่อนั่นเอง

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ลิเก ศิลปะที่อยู่กับคนไทยมายาวนาน สนใจคลิก ลิเก

สนับสนุนโดย bacara 168

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛