01/07/2022
ผ้าบาติก

ผ้าบาติก หรือ ผ้าปาเต๊ะ  เมื่อเราได้ยินคำนี้ เราจะนึกถึงผ้า ที่อยู่ทางภาคใต้ ที่มีลวดลายสีสันสดใส แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าที่มา และประวัติของผ้าบาติก วันนี้แอดมินได้หาข้อมูลเกี่ยวกับผ้าบาติก ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างไปกันเลยค่ะ

ผ้าบาติก เป็นภาษาชวา ที่ใช้สำหรับเรียกผ้า สำหรับย้อมสี  หรือใช้เรียกผ้าที่มีลวดลาย  และรวมงานศิลปะทางด้านงานฝีมือ และเทคนิคของการย้อมสีเข้าด้วยกัน  โดยใช้วิธีการระบาย การทำลวดลาย การแต้มสี หรือการย้อมสี ผ้าบาติก คือ ผ้าที่ทำโดยการใช้เทียน ในส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติด อาจจะเรียกไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทำ และผลสำเร็จเหมือนกัน

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ผ้าบาติก
ลายของผ้า

ผ้าบาติก ศิลปหัตถกรรมของคนใต้

ผ้าบาติก หรือ ผ้าปาเต๊ะ ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ว่ามาจากที่ใด และประเทศอะไร แต่ได้มีนักวิชาการ ของยุโรป เชื่อว่าผ้าบาติก เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดีย แล้วมีการนำเข้าไปยังประเทศอินโดนีเซีย แต่อีกหลายคน ก็บอกว่ามาจากประเทศอียิปต์ แต่ก็หาข้อเท็จจริงไม่ได้ เพราะไม่มีหลักฐานอะไรที่แน่ชัด แต่คำว่าบาติก เป็นคำของประเทศอินโดนีเซีย แต่ก็ไม่ได้มีอะไรมายืนยันจนถึงปัจจุบัน   

ผ้าบาติก
การวาดลาย และลงสี

ผ้าบาาติก จะนิยมใช้กันมากในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น  อินโดนีเซีย มาเลยเซีย บรูไน และหมู่เกาะทางภาคใต้ และ จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย เช่น  ยะลา สงขลา ภุเก็ต ปัตตานี  และแถบชายแดนภาคใต้  ได้จัดทำผ้าบาติก เเป็นสินค้าพื้นบ้านพื้นเมือง และจัดจำหน่าย ส่งออกเพื่อหารายได้ให้กับชุมชน  โดยที่นิยมทำกัน ได้แก่ ผ้าโสร่ง ผ้าชิ้น เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม ผ้าเช็คหน้า และอีกมากมาย

ผ้าบาติก
ผ้าที่ทำสำเร็จ

วิธีการทำผ้าบาติกในสมัยก่อน ชาวบ้านภาคใต้ จะใช้วิธีเขียนด้วยเทียน และทำลวดลาย ลงสี สี่ที่ทำออกมาจากเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ และทำออกมาอย่างสวยงาม แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยของชาวบ้าน ความคิดความสามารถ ของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถ คิดออกแบบ นำเสนอความเป็นภาคใต้ และเอกลักษณ์ของภาคใต้ เพื่อสื่อถึงความเป็นอยู่ ลงบนผ้าบาติกนั่นเอง

จุดเด่นของผ้าบาติก และผ้าปาเต๊ะ ก็คือ  การวาดลวดลาย การใช้ความคิด การลงสี การแต่งภาพ  การวาดภาพตามจินตนาการ การสื่อความหมาย  และความใส่ใจในการทำ ทุกชิ้น ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นศิลปหัตถกรรมบนผืนผ้าอันงดงามของคนไทย

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดใน UAE อ่านต่อคลิก พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุด

สนับสนุนโดย ufa168bet

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛