01/07/2022
ประวัติของการจัดดอกไม้

ประวัติของการจัดดอกไม้ ไม่มีใครไม่รู้จักการนำดอกไม้มาจัดให้เป็นรูปเป็นร่างให้สวยงาม เพราะปัจจุบัน ไม่ว่าไปไหน เทศกาลอะไร ก็มักจะมีการนำดอกไม้มาจัด ตกแต่งให้สวยงาม แต่ไม่มีใครรู้เลย ว่าการจัดดอกไม้ มีที่เป็นมาอย่างไร วันนี้แอดมิน ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของดอกไม้มาฝากกันค่า

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ประวัติก็มีอยู่ว่า หนังสือพระราชพิธี สิบสองเดือน พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีกล่าว ไว้ว่าใน เดือนสิบสอง ได้มีการแต่งกาย ของนางนพมาศ และนางนพมาศ ได้นำดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง มาจัดตกแต่ง ภายในบริเวณงานพิธี เพื่อให้งานพิธี ออกมาสวยสด งดงาม ไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง หรือ แม้กระทั่งผลไม้ ที่ได้นำมาแกะสลัก อย่างสวยงาม และได้นำมา ประดับตกแต่ง โคมลอย และคนโบราณ ยังมีความเชื่อวนางนพมาศ
เป็นกุลสตรีไทย ที่ได้นำดอกไม้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ และได้สืบทอด ต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

ประวัติของการจัดดอกไม้

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

ประวัติของการจัดดอกไม้
เตรียมการจัดดอกไม้
ประวัติของการจัดดอกไม้
การจัดดอกไม้

การจัดดอกไม้ ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่สามารถ จัดทำขึ้นมาเองได้  คือ การที่ทำให้ผลงาน ออกมาสวยงดงาม
และมีคุณค่าทางจิตใจ อีกทั้ง ยังเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้จัดทำขึ้น และ ได้แสดงออก ถึงความรัก ความสนใจ และความเอาใจใส่ และแสดงออกถึง ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี โดยหลักการ จัดดอกไม้ง่ายๆ
ก็ คือ การที่นำดอกไม้ ใบไม้ หรือส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็น กลีบดอก เกษรดอก ใบ ลำต้น หรือแม้กระทั่ง
รากโคนของต้นไม้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดดอกไม้แบบต่างๆ เพื่อให้เกิด เป็นรูปเป็นร่าง เกิดรูปทรง ที่สวยงาม และนำเอามาไปใช้ประโยชน์ในงานพิธีต่างๆ ของปัจจุบัน

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

การจัดดอกไม้โดยทั่วๆไปก็จะแบ่งได้สามแบบ คือ

 1. การจัดดอกไม้ แบบสากลจะมี 7 รูปแบบ คือ
  1. รูปทรงแนวดิ่ง
  2. รูปทรงกลม
  3. รูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉาก
  4. รูปทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า
  5. รูปทรงพระจันทร์คว่ำ
  6. รูปทรงพระจันทร์เสี้ยว
  7. รูปทรงที่เป็นตัวเอส
 2. การจัดดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งจะจัดทำโดยนำ ดอกไม้ ต้นไม้ หรือส่วนต่างๆ ของต้นไม้ นำมาจัดเพื่อใช้ประดับ ตกแต่งบ้าน หรือสถานที่ต่างๆ โดยอาศัย ความเจริญเติบโต ของต้นไม้ ดอกไม้ โดยนำมาจัดลง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ภายในบ้าน คอนโด หอพัก หรือภาชนะต่างๆ เช่น กระถาง กะละมัง อ่าง เป็นต้น  ซึ่งการจัดดอกไม้ เลียนแบบธรรมชาตินี้ ได้นำหลักการจัดนี้มาจาก ประเทศญี่ปุ่น
 3. การจัดดอกไม้แบบสมัยใหม่ คือ จัดแบบอิสระ จัดตามความคิด ของผู้จัดดอกไม้ได้เลย ไม่มีรูปแบบ รูปทรงที่ตายตัว โดยผู้จัดดอกไม้สมัยใหม่ จะเน้นความเรียบง่าย ประหยัด  ความสวยงาม เน้นสื่อความหมาย หรือ ดอกไม้ที่มีความหมายดีๆ  หรือ บางกลุ่มผู้จัดดอกไม้ ก็จะเน้นความเชื่อ ก็แล้วแต่จุดประสงค์ ของผู้จัดดอกไม้ได้เลย  ในปัจจุบันนี้ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำ หาไม่ยากมากนัก มีจำหน่าย วางขาย โดยทั่วไป ตามห้างสรรพสินค้า

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน สนใจคลิก ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน

สนับสนุนโดย ufa168bet

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸