01/07/2022

การปั้นเป็น ประติมากรรม ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ นั้นมีความสำคัญกับงานศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยสังเกตจากการที่เราต่างเคยเรียนปั้นสิ่งต่างๆมาตั้งแต่เด็ก จนตอนถึงวัยเรียนก็ต้องได้เรียนวิชาการปั้นในชั้นเรียน โดยเริ่มจากการปั้นดินน้ำมัน การปั้นดินเหนียว ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น

ประติมากรรม การปั้น

ประติมากรรม
การปั้น

การปั้น คือ การที่นำเอาวัสดุที่มันมีลักษณะเนื้ออ่อนสามารถรวมกันได้มาทำการเปลี่ยนรูปร่าง เช่น ดินน้ำมัน ดินเหนียว ขี้ผึ้ง กระดาษผสมกาว ขี้เลื่อยที่ผสมกาว ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น มาทำให้มันเกิดรูปทรงรูปร่างต่างๆ ด้วยกระบวนการที่ใช้มือ วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆในการปั้น จะบีบ จะนวด ขูด ขัด ตัด หรือ แปะ

ศิลปะการปั้นนั้นเป็นศิลปะที่มีความคล้ายกับความเป็นจริง มิใช่งานจิตรกรรม 2 มิติ เป็นเพราะงานปั้นเป็นงานศิลปะที่มีความยาว ความกว้าง ความลึก หรือความหนา  ซึ่งเราทำให้สามารถสัมผัสผลงานศิลปะนั้นได้จริงๆ 

การปั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทต่างๆ ดังนี้

1.การปั้นแบบลอยตัว  หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Round  – relief  คือ  เป็นการปั้นที่สามารถมองเห็นงานปั้นได้ทุกส่วนทุกด้านโดยปกติงานปั้นประเภทนี้จะมีฐานอยู่ที่ใต้งานปั้น เพื่อให้งานปั้นนี้สามารถได้ตั้งกับพื้นได้ ซึ่งเราสามารถพบได้ในผลงานอนุสาวรีย์และรูปเคารพต่างๆ ซึ่งขนาดของงานปั้นประเภทนี้ก็จะมีทั้งปั้นเท่าขนาดจริงและใหญ่กว่าขนาดจริง แต่หัวใจหลักชองงานปั้นประเภทนี้คือการปั้นจะให้มีรายละเอียดเหมือนจริงมากที่สุด กล่าวว่าคือให้มีความภาพรูปแบบต้นฉบับมากเท่าที่สุด

2.การปั้นแบบนูนสูง  หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า High  – relief คือ การปั้นให้ผลงานมีส่วนที่นูนสูงขึ้นมาโดยมีแผ่นหลังรองรับ ซึ่งในการปั้นประเภทนี้จะมีความสูง ความต่ำของงานปั้นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแล้วแต่ความต้องการของศิลปิน หัวใจของงานปั้นในประเภทนี้ก็เพื่อให้ได้เห็นความงามของงานปั้นจากด้านข้างและด้านหน้า จะพบได้ในงานปั้นรูปประดับฝาผนัง

ประติมากรรม
การปั้น

3.การปั้นแบบนูนต่ำ  หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Low – relief คือ การปั้นให้ผลงานนูนสูงจากพื้นหลังที่ได้รองรับเพียงเล็กน้อย  เพื่อให้เห็นความงามของผลงานแค่เพียงด้านหน้าด้านเดียวเท่านั้น  พบได้ใน เหรียญตรา เหรียญบาทและเหรียญรูปพระ เป็นต้น

ศิลปะการปั้นนั้นถือเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งของไทยที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน นั้นเป็นศิลปะที่อยู่เคียงคู่สังคมไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ และในปัจจุบันก็ยังมีผลงานปั้นเหล่านั้นให้ได้เห็นอยู่ นับว่าเป็นผลงานศิลปะที่มีความน่าชื่นชมและน่ารักษาไว้อีกแขนงหนึ่ง เพื่อให้ลูกหลานในรุ่นต่อๆไปจะได้รู้จักถึงศิลปะการปั้นว่ามีความสวยงามเพียงใด

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

เรื่องราวของImpressionismคลิก ลัทธิประทับใจ

โดย เกมสล็อต ค่าย pgใหม่ล่าสุด

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛