01/07/2022

บายศรีไทย ถือเป็นการใช้ภูมิปัญญาไทย ในการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับการทำพิธี บายศรีจึงเป็นของสูงเป็นสิ่งมีค่าของไทยมาแต่โบราณ ซึ่งในงานมงคลทุกงานจะมีพิธีที่มีบายศรีเป็นส่วนสำคัญ เป็นศาสนพิธีของศาสนาพราหมณ์ โดยคำว่าบาย เป็นภาษาเขมร หมายถึง ข้าวสุก ศรี นั้นเป็นภาษาสันสกฤต หมายถึงว่า มิ่งขวัญ บายศรี จึงจะหมายถึง ขวัญข้าว หรือภาชนะใส่เครื่องสังเวย

ความเป็นมาของ บายศรีไทย

บายศรีไทย
บายศรีพานคู่

ก่อนทำพิธีสู่ขวัญ จะต้องมีการจัดทำพาขวัญหรือขันบายศรี หมายถึง ภาชนะที่ใส่เครื่องสังเวยบูชาก่อนการเรียกขวัญที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยใบไม้ เช่น ใบตองกล้วย ที่นำมาพับ เป็นมุมแหลมและเย็บซ้อนอย่างสวยงาม หรืออาจทำเป็น 3 ชั้น 5 ชั้น หรือ 7 ชั้น ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมของผู้จัดพิธี บายศรีจึงเป็นความเชื่อของคนทุกภาคในประเทศไทยเรา การทำพิธีโดยใช้บายศรี จะก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ ช่วยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และสามารถเผชิญภยันตรายได้อย่างดี จะทำให้เกิดโชคลาภและสิริมงคลแก่ผู้กระทำ การใช้บายศรี จะมีทั้งเหตุการณ์ดีและเหตุการณ์ไม่ดี

การสู่ขวัญโดยใช้บายศรีในเหตุการณ์ดีอาทิ เช่น การเกิด บวช แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ หรือฉลองตำแหน่ง ผูกเสี่ยว การกลับมาบ้าน เพื่อที่ให้เกิดสิริมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

การสู่ขวัญโดยใช้บายศรีในเหตุการณ์ที่ไม่ดีอาทิ เช่น การเจ็บป่วยหนัก การเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้นั้นเสียขวัญ เพื่อสะเดาะเคราะห์ ให้หายจากเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น

บายศรีไทย
การทำบายศรี

หมอขวัญ จะเป็นผู้ประกอบพิธี โดยที่เชิญเทวดาอารักษ์มาเป็นสักขีพยาน และก็บันดาลให้เจ้าของขวัญประสบความสำเร็จให้มีความสุขและความเจริญ

บายศรีจึงเป็นเป็นงานฝีมือของภูมิปัญญาไทยแท้ ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้อยู่ในพิธีนั้น ซึ่งน่าสนใจว่าจะไม่สาบสูญเป็นอย่างแน่นอน เพราะคนไทยยังนิยมใช้บายศรีในพิธีต่าง ๆ นั้นอยู่เสมอ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ คนทำบายศรีเป็นนั้นมีน้อยลงทุกที การสืบทอดไม่สามารถเรียนรู้กันได้อย่างจริงจังเลข ขึ้นอยู่กับฝีมือและหัวใจ ดังเช่น ที่คุณบุญลือ โอสา ที่ทำบายศรีสืบต่อจากแม่มาถึงจนรุ่นลูก เราจึงหวังว่ารุ่นหลังคงสามารถสืบทอดต่อได้เช่นเดียวกันเลย

บายศรีเป็นคุณค่าแม่ภูมิปัญญาไทย ที่คนไทยเราควรศึกษา และเรียนรู้อย่างยิ่ง นั้นเป็นงานฝีมือที่วิจิตร สามารถใช้วัสดุท้องถิ่นและใกล้ตัวอย่างน่าสนใจทีเดียว

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

สถาปัตยกรรมกัมพูชาคลิก สถาปัตยกรรมขอม

โดย ufa1688

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛