01/07/2022
ตุง ล้านนา

ตุง ล้านนา  อย่างที่เราเคยเห็นเวลาที่ไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เราจะเห็นตุง ที่มีลักษณะเหมือนกับธงสีสันจะสดใส ที่แขวนอยู่ตามวัด หรือตามบ้านเรือน แต่เราไม่รู้เลยเขาเรียกว่าอะไร และเอาไว้ทำอะไร วันนี้แอดมินจะพาไปดู ตุง ล้านนา ตามแอดมินไปกันเลยค่ะ

ตุง  เป็นเครื่องใช้  หรือเครื่องประดับ ที่เป็นงานศิลปหัตถกรรม ที่ใช้ความสามารถ ฝีมือ ในการทำของชาวบ้านในท้องถิ่น และจะใช้ตุงในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่สำคัญของชาวล้านนานั่นเอง

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ความเป็นมาของ ตุง ล้านนา

ตุง ล้านนา
โคมไฟตุง

ตุง จะเป็นภาษาท้องถิ่น ของชาวภาคเหนือ ซึ่งจะมีความหมายในภาษากลางว่า ธง และจะได้พบเห็นใน ภาคเหนือ ตุง ส่วนมากจะทำด้วยผ้า ไม้ โลหะ  หรืออาจจะใช้กระดาษ ในการทำ และรูปแบบการทำ จะทำเป็นรูปแถบยาวๆ ห้อยให้ลงมา และมีสีสันที่สดใส  เพื่อใช้ในการประดับตามบ้านเรือน วัด หรือใช้ตามพิธีกรรมต่างๆ ที่สำคัญ ของชาวล้านนา และตุงจะมีรูปแบบ รูปทรงที่หลากหลาย  มีลวดลายที่ประดับแตกต่างกันด้วย และยังมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่โอกาส  ขึ้นอยู่กับฝีมือ และความคิดของชาวบ้านที่ได้จัดทำขึ้น

ชาวล้านนาส่วนใหญ่ มีความเชื่อว่า การที่ได้ไปถวายตุงที่วัด จะได้รับผลบุญครั้งใหญ่ และจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ต่อตนเอง และครอบครัว และถ้าเมื่อตายไปแล้ว จะได้ขึ้นสวรรค์ นี่คือความเชื่อของชาวล้านนาที่เล่าต่อกันมา

ตุง ล้านนา
พิธีกรรมการใช้ตุง
ตุง ล้านนา
ตุงผ้า

 ชาวล้านนา จะแบ่งตุงเป็น 2 ประเภท ก็คือ ตุงที่ใช้ในงานมงคล และตุงที่ใช้ในงานอวมงคล

ตุงที่ใช้ในงานมงคล จะมีความหมายไปในทิศทางที่ดี และเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี และตุงที่ใช้จะมีชื่อว่าตุงไส้หมู ตุงไส้ช้าง ตุงไส้ไก่ ตุงพญายอ

ตุงที่ใช้ในงานอวมงคล จะมีความหมายไปในทิศทางที่ไม่ดี และมีความเศร้าหมอง เช่น ตุงถอนวิบาก ตุงผีตายโหง โดยจะใช้ปักคนที่ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต และนี่ก็คือความเชื่อของชาวล้านนานั่นเอง

ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจาก ต้องเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย  แต่ก็ไม่ได้ทิ้งความสวยงาม และความเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา  ตุง ยังเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาอีกด้วย ตุงจะสื่อถึงศิลปะ ความเป็นล้านนาออกมา  และการทำตุง เป็นการนำความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญาของชาวล้านนา เพราะฉะนั้น จึงต้องเอาตุงมาใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาอีก

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

พิพิธภัณฑ์ที่ห้ามพลาดในจีน สนใจคลิก พิพิธภัณฑ์ที่ห้ามพลาดในจีน

สนับสนุนโดย ufa168bet

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛