01/07/2022
ดนตรีไทย

ดนตรีไทย เป็นที่รัู้จักกันดีในสมัยนี้ เพราะเป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทย ที่มีการสืบสาน และรักษากันมา โดยไม่มีคนรู้จักประวัติความเป็นมา วันนี้แอดมินจะมาเขียนในเรื่องนี้ตามมาดูเลยค่ะ ดนตรีไทย มีประวัติความเป็นมา ตั้งแต่สมัยโบราณ โดย ประวัติของดนตรีไทยในสมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัยดนตรีไทย มีลักษณะเป็นการร้องเล่น
และการร้องขับลำนำ ของชาวพื้นเมือง และชาวท้องถิ่น  เครื่องดนตรีไทยในสมัยสุโขทัย จะมีหลักฐานที่แน่นอน
และชัดแจนว่ามาจาก หนังสือไตรภูมิพระร่วง ซึ่งเป็นหนังสือวรรณคดี ที่แต่งในสมัยขึ้น  ซึ่งจากหลักฐานสันนิษฐานว่า เครื่องดนตรีไทย ในสมัยสุโขทัย ใน 1 วงจะมี ผู้บรรเลง  ดีดพิณ คนสีซอสามสาย วงปี่พาทย์  ปี่กลองชาตรี กรับ หรือทูน วงตะบูนกองทัพ คนคุมจังหวะ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ดนตรีไทย
เครื่องดนตรี

ประวัติความเป็นมาของ ดนตรีไทย

ประวัติดนตรีไทยในสมัยอยุธยา  จะมีหลักฐานที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย ในสมัยนี้จะระบุชื่อเครื่องดนตรีไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่  ปี่ ขลุ่ย จะเข้ และรำหน้า นอกจากนี้ในกฎหมายสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏข้อห้ามว่าห้ามร้องเพลงเรือ เป่าขลุ่ย เป่าปี่ สีซอ ดีดกระจับปี ดีดจะเข้ ตีโทน ในเขตพระราชฐาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าว่าสมัยนี้ดนตรีไทย
เป็นที่นิยมกันมาก และในเขตพระราชฐาน ก็จะมีคนไปร้องเพลง และเล่นดนตรีกันเป็นที่เอิกเกริก และเกินพอดี
จนกระทั่งพระมหากษัตริย์ต้องให้มีการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ขึ้นกว่าสมัยสุโขทัย  

ดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทย ที่นำเข้ามา

ดนตรีไทย  มีที่มาของดนตรีไทย เรื่องนี้ไว้ 2 ทัศนะที่แตกต่างกัน ก็คือ

1. มีการสันนิษฐานว่า ดนตรีไทยได้จากประเทศอินเดีย เนื่องจากประเทศอินเดีย เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ ได้วัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศอินเดีย ได้เริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับประเทศต่างๆในแถบเอเชียทั้งหมด  ไม่ว่าจขะเป็นในเรื่องของศาสนา  ด้านประเพณี และยังรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อ อีกด้วย และเรื่องของ ศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านดนตรี โดยได้รูปร่างลักษณะเครื่องดนตรีของประเทศต่างๆในแถบเอเชีย


2. มีการสันนิษฐานว่า ดนตรีไทย เกิดจากความคิด และริเริ่ม และสติปัญญาของคนไทย ที่ได้มาตั้งแต่สมัยโบราณ มีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน  เนื่องจากดนตรีไทย เป็นมรดกของมนุษย์ ทุกชาติ ทุกภาษา ก็ต่างมีดนตรีเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทั้งหมดของชาตินั้นๆ  ในภายหลังจะมีการรับเอาแบบอย่างดนตรีของทางต่างชาติเข้ามา
และได้พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนรูปแบบ ให้เหมาะสม กับลักษณะ และคนในชาตินั้นๆด้วย ตั้งแต่สมัยประเทศจีน มีดนตรี  ประเทศไทยก็เริ่มมี เครื่องดนตรีไทย เป็นของตนเอง และไดเมีชื่อเรียกว่า คำโดนซึ่งเป็นคำไทยแท้นั่นเอง

ดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทย

ต่อมาเมื่อ ประเทศไทยได้มีการตั้งถิ่นฐาน อยู่ในประเทศอินโดจีนอย่างมั่นคงแล้ว ได้เริ่มมีการติดต่อ คบหากับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่นประเทศอินโดจีน หรือแม้แต่กับประเทศทางตะวันตก เพื่อทำการเข้ามาติดต่อ ซื้อขาย จึงทำให้ประเทศไทย ได้เอาเครื่องดนตรีไทยบางอย่างของประเทศอื่นๆ เข้ามา และได้ประยุกต์ทำเป็นวงหรืรวมเครื่องดนตรีไทย ให้เข้ากัน จนเกิดมาเป็นวงดนตรีไทย ในปัจจุบันนั่นเอง

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

Visiting the Louvre Museum สนใจคลิ๊กเลย Visiting the Louvre Museum

สนับสนุนโดย บาคาร่า 168

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛