01/07/2022

หากจะพูดถึง ดนตรีพื้นบ้าน ของไทยหลายๆคนคงจะไม่ทราบกันดีว่า ในประเทศของเรามีดนตรีเยอะมากมายและแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปชมดนตรีในแต่ละภาค ไม่ว่าจะเป็น เหนือ กลาง อีสาน และใต้ว่ามีอะไรบ้างและมีดนตรีอะไรที่สำคัญบ้าง ไปชมกันเลย

ดนตรีพื้นบ้าน ของประเทศไทย

ดนตรีพื้นบ้าน
วงโปงลาง

            วงดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือ ซึ่งจะประกอบไปด้วยวงกลองแอว วงสะล้อ-ซึง วงกลองมองเซิง วงกลองปูเจ่ วงปี่จุม ในส่วนโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงดนตรีมีความแตกต่างกันไป อาทิ วงกลองแอว ซึ่งจะนิยมใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนเมือง วงกลองมองเซิง นิยมใช้บรรเลง ประกอบการฟ้อนมองเซิง

            มีเครื่องดนตรีมี่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือที่สำคัญๆ   ได้แก่ดนตรี พิณเปี๊ยะ ซึง   สะล้อ ปี่จุม กลองแอว เป็นต้น

            วงดนตรีพื้นบ้านของภาคกลาง ซึ่งจะประกอบไปด้วยวง ปี่พาทย์พื้นบ้าน วงปี่พาทย์นางหงส์ วงปี่พาทย์มอญ วงเครื่องสาย ในส่วนโอกาสที่จะใช้ในการบรรเลงมีความแตกต่างกันไป   เช่น วงปี่พาทย์มอญและวงปี่พาทย์นางหงส์ จะนิยมใช้บรรเลงประโคมในงานศพ วงเครื่องสายนิยมใช้บรรเลงในงานมงคลต่างๆ อาทิ เช่น งานแต่งงาน หรืองานรื่นเริงต่างๆ เป็นต้น

           มีเครื่องดนตรีที่จะใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นบ้านภาคกลางที่สำคัญๆ ได้แก่ จะเข้ ขลุ่ย ซออู้   ซอด้วง ระนาดเอก  ฆ้องวงใหญ่ เป็นต้น

ดนตรีพื้นบ้าน
การบรรเลงดนตรีไทย

            วงดนตรีพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะประกอบไปด้วย วงโปงลาง วงกันตรึม   วงตุ้มโมง   วงแคน   และโอกาสที่ใช้บรรเลงนิยมบรรเลงในงานแตกต่างกันไป เช่น ใช้ในการบรรเลงดนตรีเพื่อประกอบการแสดงพื้นบ้านประเภท เซิ้งกระติบข้าว เซิ้งสวิง ฟ้อนภูไท ในส่วนวงตุ้มโมงใช้บรรเลงในงานศพ ซึ่งในปัจจุบันหาดูและหาฟังได้ยาก

            มีเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำคัญๆ   ได้แก่   แคน โปงลาง พิณ โหวด ซอบั้งไฟ ฆ้องหุ่ย หมากกับแก๊บ เป็นต้น

            วงดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย วงกาหลอ วงปี่พาทย์ชาตรี วงรองเง็ง   วงโต๊ะครึม วงดนตรีโนห์รา วงดนตรีของหนังตะลุง วงดนตรีซีละ วงดนตรีมะโย่ง วงดนตรีลิเกป่า   โอกาสที่ใช้บรรเลงนิยมบรรเลงในงานแตกต่างกันไป เช่น วงกาหลอ ที่ใช้บรรเลงในงานศพ วงดนตรีหนังตะลุง มาใช้บรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงโนห์รา เป็นต้น

            มีเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ที่สำคัญๆ ได้แก่ดนตรี กลองชาตรี กรือโต๊ะ รือบับ เป็นต้น

เห็นไหมค่ะท่านผู้ชมว่า มีดนตรีหลายอย่างมากที่เราเองก็ยังไม่รู้จักเลย เอาเป็นว่าถ้าใครอยากที่จะฟังดนตรีของแต่ละภาคก็ไปหาฟังกันได้ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ หรือถ้าอยากได้รับบรรยากาศจริงๆก็นะนำให้ไปถึงภาคนั้นเลย แอดมินขอตัวลาไปก่อนในวันนี้ อย่าลืมไปฟังกันนะคะ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ดนตรี ประเทศพม่า

กันแดดที่มีแต่คนพูดถึง Biore UV

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛