01/07/2022
ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน

ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน  ถ้าพูดถึงศิลปะพื้นบ้าน ไม่มีใครไม่รู้จัก  เพราะ ในปัจจุบันต่างให้ ความสำคัญกับศิลปะพื้นบ้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ดารา นักแสดง และคนมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ ต่างก็เอาศิลปะพื้นบ้านของตนเอง  มาเผยแพร่ให้กับสังคมได้เห็น วันนี้แอดมินก็เลยจะมา ให้ความรู้เบื้องต้นว่าศิลปะพื้นบ้านมีอะไรบ้าง 

ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน
การทอผ้า
ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน
เครื่องจักสาน

ศิลปะพื้นบ้าน  ก็คือ ศิลปะที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบของพื้นบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญา ของชาวบ้านท้องถิ่นนั้นๆ ที่ชาวบ้านจะสร้าง หรือประยุกต์ ประดิษฐ์ขึ้นมา  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต  โดยชาวบ้านจะมีหลักความเชื่อ ตามวัฒนธรรม หรือตามธรรมเนียมประเพณี ของชาวท้องถิ่นนั้นๆ และศิลปะพื้นบ้าน ในแต่ละภาค แต่ละส่วน หรือแต่ละจังหวัด ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปหลายแบบ มาตั้งแต่สมัยก่อน จนถึงปัจจุบัน  และได้สืบสานมาอย่างต่อเนื่อง

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛
💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛
💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ศิลปะพื้นบ้าน มักจะมีตาม ชุมชน หมู่บ้าน หรือชนบทตามท้องถิ่นต่างๆ ผู้ที่สร้างมักเป็นชาวบ้านคนโบราณในท้องถิ่นนั้นๆ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งาน ใช้เป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องใช้  เป็นสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์  

ศิลปะพื้นบ้าน  หรือ เรียกว่าหัตถกรรม  และมักจะเรียกรวมกัน คือ ศิลปหัตถกรรม จะเป็นศิลปะที่เกิดจากฝีมือชาวบ้าน คนในชุมชน ในท้องถิ่น ที่คิดค้น ที่จะประยุกต์ ประดิษฐ์สิ่งของ ขึ้นมาอย่างสร้างสรรค์ และมีประโยชน์  โดยลักษณะของศิลปะพื้นบ้าน มักมีความเรียบง่าย และเป็นไปตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ หมู่บ้าน และชุมชนนั้นๆ  โดยยึด จุดมุ่งหมาย หรือ จุดประสงค์ ว่า จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ และนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวันนั่นเอง

ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน
เครื่องปั้นดินเผา

 เอกลักษณ์ของศิลปะพื้นบ้าน ก็จะมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว 8 ข้อ ดังนี้

  1. ศิลปะพื้นบ้าน ชาวบ้าน จะใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่หามาได้ง่ายๆ ในท้องถิ่น
  2. ศิลปะพื้นบ้าน จัดทำขึ้นเพื่อใช้สอย ในชีวิตประจำวัน หรือนำมาใช้ประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้ใหกับครอบครัว
  3. ศิลปะพื้นบ้าน เป็นผลผลิตที่ผู้ใช้ และผู้สร้าง เป็นผู้เดียวกัน และเกิดจากความเต็มใจ ของชาวบ้าน ในการจัดทำขึ้นมา
  4. ศิลปะพื้นบ้าน เป็นงานที่สร้างขึ้นด้วยมือของชาวบ้านเอง  
  5. ศิลปะพื้นบ้าน มีรูปแบบเรียบง่าย เหมาะสมแก่การใช้งาน
  6. ศิลปะพื้นบ้าน มีรูปแบบเฉพาะถิ่น และเป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น และสืบทอดต่อกันมาเป็น เวลายาวนาน และเป็นที่รู้จัก
  7. ศิลปะพื้นบ้าน เป็นงานที่ใช้เวลาว่างในการจัดทำ ชาวบ้านจะใช้เวลาว่างทำ หลังจากที่ทำงานประจำแล้ว
  8. ศิลปะพื้นบ้าน เป็นงานที่สะท้อนวิถี ความเป็นอยู่ และ วิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน

ทั้งหมดนี้ แอดมินก็ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านไว้แล้ว แอดมินหวังว่า คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ ไม่มากก็น้อยนะคะ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ผลงานของ Claude Monet สนใจคลิก ผลงานของ Claude Monet

สนับสนุนโดย ทาง เข้า ufa1688

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛