20/08/2022
ขิม

ขิม หลายๆคนคงรู้จักเครื่องดนตรีไทย ตั้งแต่สมัยเด็ก ที่ทางครอบครัวได้อยากให้เรียนอยากให้เด็กๆได้เล่น ได้ฝึกสมาธิ และยังเป็นเครื่องดนตรีไทย ที่สามารถเล่นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง อีกทั้งยังเป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีความเรียบร้อย มีเสียงที่ไพเราะ วันนี้แอดมินก็จะ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ศิลปะด้านดนตรีไทยประวัติความเป็นมา และ ประเภทของเครื่องดนตรีไทย ว่ามีกี่แบบ กี่ชนิด

ขิม
เครื่องดนตรีไทย

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ขิม เครื่องดนตรีไทยที่มีมายาวนาน

เป็นเครื่องดนตรีที่เข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษไทยในอดีต  โดยเข้ามาในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 4  โดยเป็นเครื่องดนตรีที่มาจากประเทศจีน โดยในช่วงนั้นได้มีคนประเทศจีน อพยพย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และมีการนำเครื่องดนตรีเข้ามา โดยเครื่องดนตรีมีเสียงที่ไพเราะ และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงทำให้ ผู้ที่ได้ยินได้รับฟังมีความชื่นชอบและมีความสนใจ หรือว่ามีความหลงรักในเสียงที่ได้ยิน จึงทำให้เป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่ในสมัยอดีตจนมาถึงในปัจจุบันนี้

เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสายที่ใช้ตี โดยจะมีหลายประเภทลักษณะของเครื่องจะเป็นคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว โดยตัวเครื่อง จะทำด้วยไม้และจะขึงด้วยสายทองเหลืองสลับกันเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ ที่ใช้ทองเหลืองก็เพราะว่าทองเหลืองเวลาโดนกระทบจะมีเสียงที่ไพเราะ มีเสียงหวาน  

ขิม
การจับไม้ตี
ขิม
การตีขิม

และจะมีหมุดยึดอยู่ด้วยทั้งสองด้าน และไม้ตี จะเป็นไม้ที่มีรูปแบบแบนและมีความยาวที่เป็นลวดลายที่สวยงาม และมียางหนุน เป็นแนวตั้งฉากกับสายของขิม ในส่วนของฝาขิม ที่ใช้ปิด เพื่อไม่ให้ไปโดนสายทองเหลือง วัสดุอุปกรณ์จะทำมาจากไม้เช่นเดียวกัน เมื่อเปิดฝาขิมแล้ว จะนำมาใช้ลองตัวเครื่อง เพื่อให้มีเสียงดังมากยิ่งขึ้น  และมีเสียงที่ไพเราะมากขึ้น โดยจะมีส่วนประกอบอีกมากมายที่ไม่ได้พูดถึงล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เข็มมีเสียงดัง ออกมาที่ไพเราะเสนาะหู แต่ส่วนมากจะเป็นวัสดุที่ทำมาจากไม้ทั้งหมด

เพลง และดนตรีที่จะเล่นกันโดยส่วนมากจะเป็นเพลงที่มีเสียงไพเราะ ฟังแล้วจะรู้สึก คล้อยตามไปกับเสียงเพลง เสียงดนตรี เรียกได้ว่าเป็นเสียงที่มีเสน่ห์ เป็นอย่างมาก และยังเป็นการฝึกให้มีสมาธิ ฝึกให้ผู้ที่เล่นมีความใจเย็น มีความกล้าแสดงออก และยังเป็น คนที่มีอารมณ์ดี มีความเป็นศิลปิน และในปัจจุบันได้มีวัยรุ่นเยาวชน โรงเรียนได้มี การสนับสนุน ให้มีการเล่นดนตรีไทยเพื่อ รักษาศิลปวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่กับคนไทยไปยาวนาน

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ผ้าขาวม้า ผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีต สนใจคลิก ผ้าขาวม้า

สนับสนุนโดย ufa168bet

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛