01/07/2022
การแสดงพื้นบ้านของภาคกลาง

การแสดงพื้นบ้านของภาคกลาง  คือเสมือนการแสดงอย่างหนึ่งที่สื่อออกมา หรือถ่ายทอดออกมา เป็นการสืบทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย ของแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละท้องถิ่น ภาคกลางโดยรวมแล้วมีพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และยังมีแม่น้ำอีกมากมาย คนภาคกลาง จึงเหมาะะสมกับการทำนา ทำสวน พืชไร่ ภาคกลางยังเป็นใจกลางรวมของศิลปะและวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

การแสดงพื้นบ้านของภาคกลาง มีความสอดคล้อง กับชีวิตของชาวบ้าน และแสดงออกมา  เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และความความบันเทิง เพื่อเป็นการผ่อนคลาย ไม่เครียด และเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง หลังจากเสร็จจากทำงาน  การแสดงก็จะมี  เต้นกำรำเคียว ระบำชาวนา เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ลิเก ลำตัด รำวง
 และกลองยาว  เป็นต้น
💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

การแสดงพื้นบ้านของภาคกลาง
กาแสดงของชาวบ้าน

การแสดงพื้นบ้านของภาคกลาง

เต้นกำรำเคียว  จะเป็นเพลงพื้นบ้านที่เก่าแก่ และมีมาตั้งแต่สมัยก่อน และมีจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมของชาวบ้านในชนบท และส่วนมากชาวบ้านที่ร้องและเล่น มักจะมีอาชีพการทำนาเป็นหลัก และมีกจะนิยมเล่นกันตามท้องนา จะเล่นกันในช่วงฤดูลงแขกเกี่ยวข้าว ชาวบ้านจะร้องเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน รื่นเริง และเพื่อการ ผ่อนคลาย หลังจากที่ทำงานเสร็จแล้ว  

การแสดงพื้นบ้านของภาคกลาง
ระบำชาวนา และ เต้นกำรำเคียว

ระบำชาวนา จะเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีมานานมากแล้ว เป็นการเล่นของชาวนา ที่ไม่มีการขับร้อง และไม่มีเนื้อเพลงเลย จะมีแค่เพียงดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะ ซึ่งจะมีทำนอง และมีดนตรีที่มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปด้วย  ระบำชาวนาจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนที่รับชม หรือผู้เล่น  ส่วนในเรื่องการแต่งกายจะเป็นชุดพื้นบ้านของชาวนา หรือชุดพื้นบ้านของท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง  ใครๆเห็นแล้วจะต้องรู้เลยว่าเป็นชุดที่เกี่ยวกับการทำนาแน่นอน

การแสดงพื้นบ้านของภาคกลาง
รำกลองยาว

 รำกลองยาว  จะเป็นการแสดงที่สนุกสนานมาก  จะแสดงก็ต่อเมื่อในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ หรืองานบวช งานรื่นเริง
รำกลองยาว มีประวัติว่า  การแสดงของชาวพม่า ที่ชาวพม่านิยมเล่นกัน และคนไทยกลุ่มใหญ่ ก็นำมาเล่นบ้าง และยังมีเพลงดนตรี สนุกๆ มีทำนองเพลงพม่า มีชื่อเรียกกันว่า เพลงพม่ากองยาว ส่วนในเรื่องของการแต่งกาย นางรำกลองยาว  จะต้องใช้ผ้าโพกศรีษะ เป็นผ้าสีชมพู และสมัยก่อนได้กำหนดท่ารำให้เป็นมาตรฐาน โดยการแสดงจะต้องมีกลองยาวเป็นอุปกรณ์หลักๆในการแสดงด้วย

การแสดงพื้นบ้านของภาคกลาง
การรำวง

การแสดงรำวง  การแสดงรำวง เป็นพื้นฐานของการรำ และได้มีการกำหนดท่ารำของแต่ละเพลงไว้แล้ว  โดยจะเพลงเฉพาะ เช่น เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดอกไม้ของชาติ  เพลงหญิงไทยใจงาม   เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงบูชานักรบ  เพลงยอดชายใจหาญ  ส่วนในเรื่องของการแต่งกายของผู้รำวงนั้น คือ ผู้ชายจะแต่งชุดไทยสากล ผู้ชายจะต้องนุ่งโจงกระเบน และต้องสวมใส่ เสื้อคอกลม มีต้องมีผ้าคาดเอว ส่วนผู้หญิงนั้น จะแต่งเป็นเสื้อและกระโปรง หรือจะเป็นชุดไทยพระราชนิยม ตามแบบอย่างนั้นเอง


นอกจากนี้ ยังมีการแสดงอีกมากมาย ของภาคกลาง ที่เป็นศิลปะ และวัฒนธรรม ของนาฎศิลป์ไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน หวังว่าทุกท่านจะรักษาให้คู่กับคนไทยไปนานเท่านาน

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛
การแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ สนใจคลิก การแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ

สนับสนุนโดย ufa168bet

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛