01/07/2022

งานศิลปะดั้งเดิมของไทยนั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างและหลายแขนง การแกะสลักอาหาร ก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นมรดกมีค่าที่สืบทอดกันมาช้านาน และเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความถนัด สมาธิ และความสามารถเฉพาะตัว และความละเอียดอ่อนอย่างมาก

การแกะสลักอาหาร การแกะสลักผักและผลไม้

การแกะสลักอาหาร
การแกะสลักผักและผลไม้

การแกะสลักผักและผลไม้นั้น เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่นับว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำของชาติไทยเลยทีเดียว ซึ่งจะไม่มีชาติใดสามารถเทียบเทียมได้ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ ศิลปะแขนงนี้ที่มีแนวโน้มจะสูญหายไปและก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ

  การแกะสลักผักและผลไม้เดิมเป็นวิชาที่เรียนขั้นสูงของพวกกุลสตรีในรั้วในวัง ที่ต้องมีการฝึกฝนและเรียนรู้จนได้เกิดความชำนาญ บรรพบุรุษของไทยเราได้มีการแกะสลักกันมาอย่างช้านานแล้ว แต่จะเริ่มกันมาตั้งแต่สมัยใดนั้น แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัด เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดจนถึงในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี

ในสมัยของสมเด็จพระร่วงเจ้านั้นได้มีนางสนมคนหนึ่งชื่อ นางนพมาศหรือว่าท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ได้แต่งหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นชื่อว่า ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ขึ้น และในหนังสือเล่มนี้นั้นได้พูดถึงพิธีต่าง ๆ ไว้ และพิธีหนึ่ง เรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงในวันเพ็ญเดือนสิบสองนั้นเป็นพิธีโคมลอย

การแกะสลักอาหาร
การแกะสลักผักและผลไม้

นางนพมาศได้คิดตกแต่งโคมลอยที่มีความงดงามประหลาดกว่าโคมของพระสนมคนอื่นทั้งปวง และได้เลือกดอกไม้สีต่าง ๆ ประดับนั้นให้เป็นลวดลายแล้วจึงนำเอาผลไม้ มาแกะสลักเป็นนกและหงส์ให้เกาะเกสรดอกไม้อยู่ตามกลีบดอก นั้นเป็นระเบียบสวยงามไปด้วยสีสันสดสวย ชวนน่ามองยิ่งนัก รวมทั้งเสียบธูปเทียน จึงได้มีหลักฐานในการแกะสลักมาตั้งแต่สมัยนั้น

ปัจจุบันวิชาการช่างฝีมือเหล่านี้นั้นถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษามาจนถึงอุดมศึกษาเป็นตามลำดับ ประกอบกับรัฐบาลและภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุน จึงทำให้มีการอนุรักษ์ศิลปะต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการแกะสลักผลงานประเภทเครื่องจิ้ม

จนกระทั่งงานแกะสลักได้กลายเป็นสิ่งที่ต้องประดิษฐ์ และตกแต่งบนโต๊ะอาหารในการจัดเลี้ยงแขกต่างประเทศ ตามโรงแรมใหญ่ ๆ ภัตตาคาร และตลอดจนร้านอาหาร ก็จะใช้งานศิลปะการแกะสลักเข้าไปผสมผสานเพื่อให้เกิดความสวยงาม ความหรูหรา และประทับใจแก่แขกในงาน หรือสถานที่นั้น ๆ ซึ่งงานแกะสลักผลไม้ จึงมีส่วนช่วยตกแต่งอาหารได้มาก และคงเป็นเช่นนี้ตลอดไป

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ชุดตามพระที่นั่งศิวาลัยคลิก ไทยศิวาลัย

โดย ufabet เว็บตรงทางเข้า

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛