01/07/2022
การละเล่นพื้นเมือง

การละเล่นพื้นเมือง หลายคนอาจจะ เคยได้ยินคำว่า การละเล่นพื้นเมือง แต่เชื่อได้ว่ามีไม่กี่คน ที่รู้จักความหมาย ของการละเล่นพื้นเมือง ในปัจจุบัน หนังและภาพยนตร์ ได้เอามาประกอบการแสดง เพื่อให้คนไทย ได้รู้และเห็นความสำคัญของการละเล่นพื้นเมือง และวันนี้แอดมินจะมีคำตอบให้ว่าการละเล่นพื้นบ้านพื้นเมือง คืออะไร และเป็นอย่างไร

ความหมายของคำว่า การละเล่น การละเล่นก็จะมีความหมายถึง การเล่นเพลงเล่นดนตรี เพื่อความสนุกสนาน การเล่นก็จะ มีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻

การละเล่นพื้นเมือง
การแสดงพื้นเมือง

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛
💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

การละเล่นพื้นเมือง

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛
💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ส่วนคำว่า พื้นเมือง ก็คือ สิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ แล้วก็เอา 2 คำมารวมกันเป็น การละเล่นพื้นเมือง ก็คือ การละเล่นสิ่งใดที่เป็นประเพณีในท้องถิ่น เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงตามฤดูกาลตามวัฒนธรรม และเหมาะสมกับท้องถิ่น โดย ผู้เล่นก็เป็นชาวบ้าน ในท้องถิ่นนั้นๆ การแสดงต้องเป็นไปอย่างมีวัฒนธรรมมีความเรียบร้อยและใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไพเราะ

ในเรื่องของการเเต่งกาย เเต่งกาย สุภาพถูกต้องตามความนิยม และวัฒนธรรม และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ในส่วนของสถานที่ ที่จะ ก็ต้องเหมาะสมกับโอกาสที่จะแสดง ซึ่งการละเล่นพื้นบ้าน จะไม่เป็นอาชีพ หรือทำเพื่อหารายได้ให้กับ ท้องถิ่น แต่จะทำเพื่อความสนุกสนาน แบบพี่แบบน้องมากกว่า กิจกรรม บันเทิงนี้แฝงไปด้วยสัญลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของสังคมที่สืบมาตั้งแต่สมัยโบราณ มาจนถึงปัจจุบัน

การละเล่นพื้นเมือง
การแสดงเพลงเกี่ยวข้าว

🌻 การละเล่นพื้นเมือง  แบ่งเป็น 2 ประเภท ก็คือ การแสดงพื้นเมือง และเพลงพื้นเมือง 🌻

  1. การแสดงพื้นเมือง ก็จะหมายถึง  การทำกิจกรรม เน้นลักษณะท่าทาง ลีลา การละเล่นที่มีการแสดงออก การร่ายรำ มีเพลง หรือดนตรีเข้าจังหวะ หรือมีการขับร้อง ประกอบไปด้วย  และได้ทำการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
  2. เพลงพื้นเมือง ก็คือ เพลงที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ แต่งขึ้นมา ไปตามความนิยม การกระทำ  และเนื้อเพลงก็จะเป็น สำเนียงภาษา ในท้องถิ่นนั้นๆ ของตน เนื้อความของเพลงพื้นเมืองที่นิยมร้องกันก็จะ มีการปะทะคารมกัน การด้นกลอนสด เหมือนการโต้เถียงกัน และเป็นการฝึกปฏิภาณไหวพริบ ของฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง
    ทำให้เกิดความสนุกสนานกันทั้งสองฝ่าย ในการเล่นไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมาย อาจจะใช้จังหวะการตบมือ ใช้ฉิ่ง กรับ หรือ อะไรก็ได้ แล้วแต่ความถนัด ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ ส่วนการแต่งกายของชาวบ้าน ก็จะแต่ง

    แบบพื้นเมืองที่เป็นอยู่ แต่อาจจะเพิ่ม การทาแป้ง ทาปากเข้าไปนิดหน่อย เพื่อความสวยงาม และจะนิยมทำการละเล่น ร้องเพลง ในช่วงเทศกาล หรือช่วงที่มีงานชุมนุม รื่นเริง เช่น งานสงกรานต์ งานปีใหม่ งานทอดกฐิน งานวัด หรือมีการลงแขกเกี่ยวข้าว การละเล่นพื้นเมือง ก็จะแบ่งออกเป็นของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง

    และทั้งหมดนี้ แอดมินก็ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวกับการละเล่นพื้นเมืองไว้แล้ว แอดมินหวังว่า คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ ไม่มากก็น้อยนะคะ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ประวัติของการจัดดอกไม้ สนใจคลิก ประวัติของการจัดดอกไม้

สนับสนุนโดย ufathai net
💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛