01/07/2022

หลายคนคงจะคิดว่าคำว่า กวีนิพนธ์ เป็นคำที่พูดถึงเพลง นักแต่งเพลง หรือว่าเป็นนามสกุลที่ศิลปินดังจะใช้กัน หรือคำที่พูดถึงผลงานของใครสักคนว่าเป็นกวีเอก แต่แท้จริงแล้วคำนี้มีความหมายอย่างถูกต้องที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคำว่ากวีนิพนธ์ กันว่าแท้จริงแล้วมันมีความหมายยังไง

คำว่า กวีนิพนธ์

กวีนิพนธ์

กวีนิพนธ์ ในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า  poetry poem poesy นั้นคือรูปแบบของทางศิลปะที่มนุษย์ใช้ภาษา เพื่อเป็นคุณประโยชน์ของด้านสุนทรียะโดยตรง ซึ่งจะเพิ่มเติมมาจากเนื้อหาของทางความหมาย นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม

โดยเป็นคำประพันธ์ที่มีกวีแต่ง หรือเป็นงานเขียนที่มีวรรณศิลป์ เร้าให้เราสะเทือนอารมณ์ได้ หรือคำที่มีความหมายและทำนองเดียวกันได้แก่ ร้อยกรอง ซึ่งมันหมายถึง ถ้อยคำที่สามารถเรียบเรียงให้ได้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์

นอกจากนี้ก็ยังมีคำอื่น ๆ อีกหลากหลายคำ ที่มีความหมายในทำนองเดียวกันกับ กวีนิพนธ์ และร้อยกรอง อันได้แก่ บทกวี บทประพันธ์ คำประพันธ์ กวีวัจนะ คำลำนำ บทกลอน กาพย์กลอน กลอนกานท์ กานท์ หรือรวมทั้งคำว่า ฉันท์ กาพย์ และกลอน โดยในปัจจุบันจะหมายถึงคำประพันธ์ที่มีรูปแบบอย่างต่างกัน ซึ่งก็เคยใช้ในความหมายเดียวกันกับ กวีนิพนธ์ และ ร้อยกรอง มาในยุคสมัยๆหนึ่ง

ผลงานที่สามารถจัดเป็นกวีนิพนธ์หรือเรียกว่า บทกวี ส่วนผู้ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว จะเรียกว่า กวี

บทกวี คือ ภาษาที่ของอารมณ์ความรู้สึกนึกหรือคิด นั้นคือเครื่องมือที่จะนำสิ่งที่เราจะรู้สึกว่าเป็นข่าวหรือสารออกมาแสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ ตระหนัก ตื่นตระหนก สะทก สะท้อน กวีอาจจะไม่มีหน้าที่สรุปหรืออาจจะฟันธงความจริงได้ แต่กวีอาจจะหมุนแปรคำและความให้เห็นความจริงที่ใหม่ ๆ ของชีวิตหลายๆด้าน ทั้งเรื่องที่บางทีคนปกติทั่วไปคิดไม่ถึง หรือแม้แต่ตัวกวีเองก็ที่เพิ่งจะคิดถึง

กวีนิพนธ์

องค์ประกอบของบทกวี จะมี 2 ส่วนที่เป็นหลัก ๆ อันได้แก่

1. ความรู้สึก คือสารหรือเรื่องที่ต้องการถ่ายทอดออกมา บทกวีที่ดีจะออกมาจากความรู้สึกแท้จริงของผู้ที่เขียน ความรู้สึกนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยกะทันหัน หลังจากที่ไปกระทบกับบางสิ่งหรือบางอย่าง ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ที่อาจจะรู้สึก เปี่ยมสุข เปี่ยมความหมาย หรือรู้สึกนิ่งหรือลึกดิ่งจมในบางเหวหุบแห่งความเศร้า

2. รูปแบบที่กวีเลือกในการที่จะนำเสนอโดย UNESCO ได้ประกาศให้วันที่ 21 มีนาคม เป็น วันกวีนิพนธ์สากล

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

วิวัฒนาการของ เพลงลูกทุ่ง

กระเป๋าของคุณผู้หญิง Prada

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛