20/08/2022
กระดาษสา

กระดาษสา  เมื่อพูดถึงกระดาษสา ทุกท่านก็คงจะนึกถึงตอนเด็กๆที่ คุณครูสั่งให้ทำงานประดิษฐ์ ที่นำกระดาษสามาทำเป็นการ์ดอวยพร หรือการ์ดวันเกิด เพราะเป็นกระดาษที่หาได้ง่ายและมีลวดลายที่สวยงาม อีกทั้งยังมีราคาที่ถูก นักเรียนสามารถจับต้องได้ และมีขายตามร้านเครื่องเขียนโดยทั่วไป แต่เราไม่รู้เลยว่า กระดาษสามีประวัติความเป็นมาอย่างไร และะมีขั้นตอนการทำอย่างไร วันนี้แอดมินจะพาไปดูการทำกระดาษสา ว่า ยากหรือง่ายอย่างไรตามแอดมินมาเลยค่ะ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

กระดาษสา
การทำกระดาษสา

กระดาษสา ศิลปะที่สวยงามของภาคเหนือ

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

กระดาษสา เป็นศิลปะ และภูมิปัญญาที่มีชื่อเสียง ตั้งแต่สมัยอดีต มาจนถึงปัจจุบันนานนับหนึ่งร้อยปี มีต้นกำเนิดแหล่งผลิต มาจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเอง ไม่ใช่แค่จังหวัดเชียงใหม่ที่จะทำกระดาษสา แต่บางจังหวัดก็ทำกระดาษสาด้วยไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงราย  โดยมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าในสมัยก่อนได้นำวิธีการทำกระดาษสามาจากประเทศพม่า โดยชาวบ้านในสมัยก่อนได้ปลูกต้นเปาเอาไว้เป็นจำนวนมาก
จะปลูกต้นเปา บริเวณทุ่งนา หรือบริเวณบ้าน โดยการทำกระดาษสาจะเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นของคนในพื้นที่ หรือชาวบ้านในท้องถิ่น ที่ว่างจากงานหลัก คือ การทำนา ทำไร่ ปลูกผักนั่นเอง รวยจะผลิตกระดาษสาเพื่อเป็นการหาเลี้ยงครอบครัว และหารายได้อีกทางหนึ่ง ทำกระดาษสาของชาวบ้าน

ตากกระดาษสา

สมัยก่อนจะเป็นการทำกระดาษสาที่มาจากธรรมชาติที่หาได้มาจากในท้องถิ่น และไม่มีต้นทุนที่สูง และนำมาใช้ในท้องถิ่น นำมาดัดแปลง เป็นพัด ร่ม และของใช้ในครัวเรือนต่างๆ ตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และนำไปซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนกับพื้นที่อื่น เพราะมีลวดลายที่แตกต่างกัน ตามความคิด และจินตนาการของชาวบ้าน จึงถือว่าเป็นศิลปะของท้องถิ่น เหมือนเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆ หรือเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันในสมัยก่อน

ในปัจจุบันกระดาษสา นับว่าเป็นงานศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ อดีตมาจนถึงสมัยปัจจุบัน ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มีการคิดค้น แนะนำกระดาษสามาแปรรูปเป็นสิ่งของหลายๆรูปแบบตามยุค ตามสมัย เพื่อจะได้ลูกค้าในอีกกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนไทย และชาวต่างชาติ

กระดาษสา
การตากกระดาษสา

ได้นำกระดาษสามาประยุกต์ใช้ทำเป็นกระดาษห่อของขวัญ กรอบรูปในรูปแบบต่างๆ สมุดโน๊ต กระดาษที่ใช้สำหรับเขียนจดหมาย กระดาษาสาที่ใช้ทำงานประดิษฐ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำกระดาษสามาทำเป็นโคมไฟ เพื่อใช้ตกแต่งบ้านหรือใช้เพื่อตกแต่งร้านอาหาร และยังมีราคาที่ไม่แพงสามารถจับต้องได้ และยังเป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติชื่นชอบ สามารถนำเป็นของฝากของที่ระลึกได้ และปัจจุบันยังเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำกระดาษสา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่กับคนไทย และชุมชน ไปจนถึงรุ่นต่อไป

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

ผ้าไหมบ้านเขว้า ศิลปะของชาวจังหวัดชัยภูมิ สนใจคลิก ผ้าไหมบ้านเขว้า

สนับสนุนโดย bacara 168

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛